Apple-cinnamon mini bars

High-protein and fiber-rich chocolate bar, rich in vitamins, with one type of sugar and sweetener.

  • Reference: 609
  • 5 porzjonijiet ta’ 20 g
  • Unit Weight: 235g
  • Portion: 5
  • Matching Phrases:
    1 2 3 4

Apple-cinnamon mini bars

High-protein and fiber-rich chocolate bar, rich in vitamins, with one type of sugar and sweetener.

€20,26

ingredients

proteina tal-ħalib, ġulepp tal-oligofruttożju, couverture taċ-ċikkulata skura 14% (massa tal-kawkaw, zokkor, butir tal-kawkaw, emulsjonant: sojjaleċitina), stabilizzaturi: ġulepp tas-sorbitol u gliċerina, qamħproteina , massa tat-tuffieħ 5% (tuffieħ, ġulepp tal-glukożju, antiossidant: E220, regolatur tal-aċidità: E330, dqiq tar-ross), ġulepp tal-glukożju-fruttożju, żejt tal-ġirasol, sojjaikla (sojjaproteina, lamtu tat-tapjoka, melħ), ilma, melħ, kannella 0.38%, ħwawar naturali, vitamini (C, E[nano], PP, B5, A, B12, B6, D[nano], B2, B1, B9, bijotina). Jista' jkun fih traċċi ta' ġewż u ġulġlien.

allergens

Ċereali u prodotti taċ-ċereali li fihom il-glutina, sojja u prodotti tas-sojja, ħalib u prodotti tal-ħalib (inkluż il-lattożju)