Äritegevuse üldtingimused

ÜLEVAADE
Seda veebisaiti haldab eurodiet/Protein System. Kogu saidil viitavad terminid "meie", "meie" ja "meie" eurodieedile/valgusüsteemile. eurodiet/Protein System pakub seda veebisaiti, sealhulgas kogu sellel veebisaidil saadaolevat teavet, tööriistu ja teenuseid teile, kasutajale, tingimusel, et nõustute kõigi siin sätestatud tingimuste, tingimuste ja põhimõtetega ning nõustute vihjetega. Soovitame teil edaspidiseks kasutamiseks printida nende kasutustingimuste koopia.

Meie veebisaiti külastades ja/või meilt midagi ostes nõustute meie "teenusega" ja nõustute järgmiste tingimustega ("Teenusetingimused", "Tingimused"), sealhulgas siin viidatud lisatingimuste ja -eeskirjadega. ja/või saadaval hüperlingi kaudu. Need kasutustingimused kehtivad kõigile veebisaidi kasutajatele, sealhulgas, kuid mitte ainult, kasutajatele, kes on brauserid, müüjad, kliendid, kaupmehed ja/või sisuloojad.

Palun lugege enne meie veebisaidile sisenemist või kasutamist need kasutustingimused hoolikalt läbi. Veebisaidile sisenedes või veebisaidi mis tahes osa kasutades nõustute nende kasutustingimustega. Kui te ei nõustu kõigi käesoleva lepingu tingimustega, ärge minge veebisaidile ega kasutage ühtegi teenust. Kui käesolevaid kasutustingimusi käsitletakse pakkumisena, on nõustumine selgesõnaliselt piiratud nende kasutustingimustega.

Teenusetingimused kehtivad ka kõigi praegusesse poodi lisatud uute funktsioonide või tööriistade suhtes. Sellel lehel saate igal ajal vaadata nõuete ja tingimuste uusimat versiooni. Jätame endale õiguse uuendada, muuta või asendada käesolevate kasutustingimuste mis tahes osa, postitades uuendused ja/või muudatused meie veebisaidile. Teie vastutate selle lehe perioodilise muudatuste kontrollimise eest. Teie jätkuv kasutamine või juurdepääs saidile pärast muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist.

Meie poe toiteallikaks on Shopify Inc. majutatud. Nad pakuvad meile veebipõhise e-kaubanduse platvormi, mis võimaldab meil oma tooteid ja teenuseid teile müüa.

1. JAOTIS – VEEBIPOE TINGIMUSED
Nõustudes nende teenusetingimustega kinnitate, et olete oma elukohariigis vähemalt täisealine või olete teie elukohariigis täisealine ja olete andnud meile nõusoleku lubada kõigil teie ülalpeetavatel, kes on alaealised, seda veebisaiti kasutada.
Te ei tohi meie tooteid kasutada ühelgi ebaseaduslikel või volitamata eesmärkidel ning te ei tohi teenust kasutades rikkuda ühtegi teie riigis kehtivat seadust (sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõiguse seadusi).
Te ei tohi edastada usse ega viirusi ega muud hävitavat koodi.
Mis tahes tingimuste rikkumine toob kaasa teie teenuste viivitamatu lõpetamise.

2. JAOTIS – ÜLDTINGIMUSED
Jätame endale õiguse teenuse osutamisest igal ajal ja põhjustel keelduda.
Te mõistate, et teie sisu (va krediitkaarditeave) võidakse edastada krüptimata ja see võib hõlmata (a) edastamist erinevate võrkude kaudu ja (b) muudatusi, et kohandada võrkude või seadmete ühendamise tehniliste nõuetega. Krediitkaarditeave on võrkude kaudu edastamisel alati krüpteeritud.
Nõustute ilma meie selgesõnalise kirjaliku loata mitte reprodutseerima, dubleerima, kopeerima ühtegi teenuse osa, kasutama teenust ega juurdepääsu teenusele ega kontakte veebisaidil, mille kaudu teenust osutatakse, ilma meie selgesõnalise kirjaliku loata. või ära kasutada.
Selles lepingus kasutatud pealkirjad on mõeldud ainult mugavuse huvides ega piira ega mõjuta neid tingimusi muul viisil.

3. JAOTIS – TEABE TÄPSUS, TÄIELIKUS JA ÕIGEAEGSUS
Me ei võta mingit vastutust, kui sellel veebisaidil kättesaadavaks tehtud teave ei ole täpne, täielik või ajakohane. Sellel saidil olev materjal on mõeldud ainult üldiseks teabeks ja sellele ei tohiks tugineda ainsa alusena otsuste tegemisel ilma esmaste, täpsemate, täielikumate või õigeaegsemate teabeallikatega konsulteerimata. Selle veebisaidi materjalile tuginemine on teie enda riisikol.
See veebisait võib sisaldada teatud ajaloolist teavet. Ajalooline teave ei pruugi olla ajakohane ja on esitatud ainult teie teavitamiseks. Jätame endale õiguse selle veebisaidi sisu igal ajal muuta, kuid meil ei ole kohustust oma veebisaidil olevat teavet uuendada. Nõustute, et teie kohustus on jälgida meie veebisaidil tehtud muudatusi.

4. JAOTIS – TEENUSE JA HINDADE MUUDATUSED
Meie toodete hindu võidakse ette teatamata muuta.
Jätame endale õiguse teenust (või selle mis tahes osa või sisu) igal ajal ette teatamata muuta või katkestada.
Me ei vastuta teie ega ühegi kolmanda osapoole ees teenuse muutmise, hinnamuutuse, peatamise või katkestamise eest.

JAOTIS 5 – TOOTED VÕI TEENUSED (vajadusel)
Teatud tooted või teenused võivad olla veebisaidi kaudu saadaval ainult võrgus. Need tooted või teenused võivad olla saadaval ainult piiratud koguses ja neid saab tagastada või ümber vahetada ainult meie tagastuspoliitika kohaselt.
Oleme teinud kõik endast oleneva, et kuvada võimalikult täpselt meie toodete värvid ja pildid, mis veebipoes ilmuvad. Me ei saa garanteerida, et värvid kuvatakse teie arvutiekraanil õigesti.
Jätame endale õiguse, kuid meil pole kohustust, piirata oma toodete või teenuste müüki ühegi konkreetse isiku, geograafilise piirkonna või jurisdiktsiooniga. Võime seda õigust kasutada igal üksikjuhul eraldi. Jätame endale õiguse piirata meie pakutavate toodete või teenuste koguseid. Kõiki toodete kirjeldusi või toodete hindu võidakse muuta igal ajal ilma ette teatamata ja meie äranägemisel. Jätame endale õiguse mis tahes toote tootmine igal ajal katkestada. Kõik sellel saidil tehtud toote või teenuse pakkumised on kehtetud, kui see on keelatud.
Me ei garanteeri, et mis tahes ostetud või saadud toote, teenuse, teabe või muu materjali kvaliteet vastab teie ootustele või et teenuses esinevad vead parandatakse.

6. JAOTIS – ARVELDAMISE JA KONTOTEABE TÄPSUS
Jätame endale õiguse keelduda kõigist meie poolt esitatud tellimustest. Võime oma äranägemisel piirata või tühistada ostetud koguseid inimese, leibkonna või tellimuse kohta. Need piirangud võivad kehtida ka samalt kliendikontolt või krediitkaardilt tehtud tellimustele ja/või tellimustele, mis kasutavad sama arveldus- ja/või tarneaadressi. Kui muudame või tühistame tellimust, püüame Teid sellest teavitada, kasutades tellimusega kaasas olevat e-posti aadressi ja/või arveldusaadressi/telefoninumbrit. Jätame endale õiguse piirata või keelata mis tahes tellimusi, mida meie hinnangul esitavad edasimüüjad, edasimüüjad või turustajad.

Nõustute esitama kõigi meie poest tehtud ostude kohta jooksvat, täielikku ja täpset ostu- ja kontoteavet. Nõustute viivitamatult värskendama oma kontot ja muud teavet, sealhulgas oma e-posti aadressi ja krediitkaardinumbreid ning aegumiskuupäevi, et saaksime teie tehingud lõpule viia ja vajadusel teiega ühendust võtta.

Lisateabe saamiseks lugege meie tagastuspoliitikat.

7. JAOTIS – VALIKULISED TÖÖRIISTAD
Võime pakkuda teile juurdepääsu kolmanda osapoole tööriistadele, mida me ei jälgi, kontrolli ega oma kontrolli.
Tunnistate ja nõustute, et pakume juurdepääsu sellistele tööriistadele "nagu on" ja "nagu on saadaval" ilma garantiide, kinnituste või tingimusteta ja ilma igasuguse kinnituseta. Meil ei ole mingit vastutust, mis tuleneb või on seotud teie valikuliste kolmanda osapoole tööriistade kasutamisega.
Veebisaidi kaudu pakutavate valikuliste tööriistade kasutamine toimub teie enda riisikol ja äranägemisel ning peaksite tagama, et olete kursis tingimustega, mille alusel asjaomane kolmas osapool tööriistu pakub, ja nendega nõustute.
Võime jätkata uute teenuste ja/või funktsioonide pakkumist veebisaidi kaudu (sh uute tööriistade ja ressursside väljaandmine). Sellistele uutele funktsioonidele ja/või teenustele kehtivad ka need kasutustingimused.

8. JAOTIS – KOLMANDATE OSAPOOLTE LINGID
Teatud meie teenuse kaudu saadaolevad sisu, tooted ja teenused võivad sisaldada materjale kolmandatelt isikutelt.
Sellel veebisaidil olevad kolmandate osapoolte lingid võivad teid suunata kolmandate isikute veebisaitidele, mis ei ole meiega seotud. Me ei vastuta sisu või täpsuse uurimise ega hindamise eest ning me ei garanteeri ega võta endale mingit vastutust kolmandate osapoolte materjalide või veebisaitide ega muude kolmandate osapoolte materjalide, toodete või teenuste eest.
Me ei vastuta kahjude eest, mis on seotud kaupade, teenuste, ressursside, sisu ostmise või kasutamisega või mis tahes muude tehingutega, mis on tehtud seoses mis tahes kolmanda osapoole veebisaitidega. Lugege hoolikalt kolmandate osapoolte eeskirju ja tavasid ning veenduge, et mõistate neid enne mis tahes tehingu tegemist. Kaebused, pretensioonid, mured või küsimused seoses kolmandate isikute toodetega tuleks suunata vastavale kolmandale osapoolele.

9. JAOTIS – KASUTAJA KOMMENTAARID, TAGASISIDE JA MUUD ESITAMISED
Kui esitate meie palvel teatud esildised (nt. B Sissekanded) või esitada loovaid ideid, ettepanekuid, ettepanekuid, plaane või muid materjale veebis, e-posti teel, posti teel või muul viisil (koos "kommentaarid") ilma meie nõudmiseta, nõustute, et võime postitada mis tahes kommentaare, saate redigeerida, kopeerida, avaldada, levitada, tõlkida ja muul viisil kasutada mis tahes kandjal igal ajal ilma piiranguteta. Meil ei ole kohustust (1) hoida kommentaare konfidentsiaalsena, (2) maksta kommentaaride eest tasu ega (3) kommentaaridele vastata.
Võime, kuid meil pole kohustust, jälgida, redigeerida või eemaldada mis tahes sisu, mida me oma äranägemise järgi peame ebaseaduslikuks, solvavaks, ähvardavaks, laimavaks, pornograafiliseks, nilbeks või muul viisil taunitavaks või mis rikub intellektuaalomandit. mis tahes osapoole poolt või rikub käesolevaid kasutustingimusi.
Nõustute, et teie kommentaarid ei riku ühegi kolmanda osapoole õigusi, sealhulgas autoriõigusi, kaubamärke, privaatsust, privaatsust ega muid isiklikke või omandiõigusi. Lisaks nõustute, et teie kommentaarid ei sisalda laimavat või muul viisil ebaseaduslikku, solvavat või nilbet materjali ega arvutiviirust või muud pahavara, mis võiksid mingil viisil mõjutada teenuse või sellega seotud veebisaidi toimimist. Te ei tohi kasutada vale e-posti aadressi, esineda kellegi teisena ega eksitada meid ega kolmandaid osapooli mis tahes kommentaaride päritolu osas. Vastutate ainuisikuliselt oma kommentaaride ja nende täpsuse eest. Me ei võta vastutust ega vastuta teie või mis tahes kolmanda osapoole postitatud kommentaaride eest.

10. JAOTIS – ISIKUANDMED
Poe kaudu isikuandmete esitamisel kehtivad meie privaatsuspoliitika. Nende kohta saate lugeda meie privaatsuspoliitikast.


11. JAOTIS – VEAD, EBATÄPSUSED JA VÄLJAjätmised
Aeg-ajalt võib meie saidil või teenuses olev teave sisaldada trükivigu, ebatäpsusi või väljajätmisi, mis mõjutavad tootekirjeldusi, hindu, Kampaaniad, pakkumised, toodete saatmiskulud, transiidiajad ja saadavus. Jätame endale õiguse igal ajal ilma ette teatamata parandada mis tahes vigu, ebatäpsusi või väljajätmisi ning muuta või värskendada teavet või tühistada tellimusi, kui mis tahes teave teenuses või seotud veebisaidil on ebatäpne. on tellimuse esitanud).
Meil ei ole kohustust värskendada, muuta ega täpsustada mis tahes teavet teenuses või sellega seotud veebisaidil, sealhulgas, kuid mitte ainult, hinnateavet, välja arvatud seadusega nõutud juhtudel. Iga Teenuses või seotud veebisaidil kasutatud värskendus- või värskenduskuupäeva tuleks võtta kui viidet selle kohta, et mis tahes teavet teenuses või seotud veebisaidil on muudetud või värskendatud.


12. JAOTIS – KEELATUD KASUTUSED
Lisaks muudele teenusetingimustes sätestatud keeldudele on teil keelatud kasutada saiti või selle sisu: (a) ebaseaduslikud eesmärgid; (b) taotleda ebaseaduslikku tegevust või selles osaleda; (c) rikkuda rahvusvahelisi, föderaalseid, provintsi või osariigi määrusi, eeskirju, seadusi või kohalikke määrusi; (d) rikkuda meie intellektuaalomandi õigusi või teiste intellektuaalomandi õigusi; (e) ahistada, kuritarvitada, solvata, haiget teha, laimata, laimata, halvustada, hirmutada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, usutunnistuse, etnilise päritolu, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel; f) esitama valet või eksitavat teavet; (g) viiruste või mis tahes muud tüüpi pahatahtliku koodi üleslaadimine või edastamine, mis mõjutavad või võivad mõjutada teenuse või mis tahes seotud veebisaidi, muude veebisaitide või Interneti funktsionaalsust või toimimist; (h) teiste isikuandmete kogumine või jälgimine; (i) rämpsposti saatmiseks, andmepüügiks, pharmimiseks, ämblikuks, roomamiseks või kraapimiseks; j) nilbetel või ebamoraalsetel eesmärkidel; või (k) Teenuse või mis tahes seotud veebisaidi, muude veebisaitide või Interneti turvafunktsioonide sekkumiseks või nendest kõrvalehoidmiseks. Jätame endale õiguse lõpetada teie teenuse või sellega seotud veebisaidi kasutamine keelatud kasutusviiside rikkumise tõttu.

13. JAOTIS – GARANTIIDEST LAHTIÜTLEMINE; VASTUTUSE PIIRANG
Me ei anna mingit garantiid, kinnitust ega garantiid, et meie teenuse kasutamine on katkematu, õigeaegne, turvaline või vigadeta.
Me ei garanteeri, et teenuse kasutamisest saadavad tulemused on täpsed või usaldusväärsed.
Nõustute, et aeg-ajalt võime teenuse määramata ajaks eemaldada või teenuse pakkumise igal ajal ilma ette teatamata katkestada.
Nõustute sõnaselgelt, et teenuse või teenust ei saa kasutada omal vastutusel. Teenust ja kõiki teenuse kaudu teile kättesaadavaks tehtud tooteid ja teenuseid (välja arvatud meie poolt sõnaselgelt märgitud juhtudel) pakutakse teile kasutamiseks "nagu on" ja "nagu on saadaval" ilma mis tahes kinnituste, garantiide või tingimusteta, olgu need selgesõnalised või kaudne, sealhulgas kõik kaudsed garantiid või tingimused turustatavuse, turustatava kvaliteedi, konkreetseks otstarbeks sobivuse, vastupidavuse, omandiõiguse ja mitterikkumise kohta.
Mingil juhul ei vastuta eurodiet, meie direktorid, ametnikud, töötajad, sidusettevõtted, agendid, töövõtjad, praktikandid, tarnijad, teenusepakkujad ega litsentsiandjad vigastuste, kaotuste, nõuete või otseste, kaudsete, juhuslike, karistuslike, eri- või litsentsiandjate eest. igasugused kaudsed kahjud, sealhulgas, kuid mitte ainult, saamata jäänud kasum, saamata jäänud tulu, kaotatud säästud, kaotatud andmed, asenduskulud või sarnased kahjud, mis tulenevad lepingust, kahjust (sealhulgas hooletusest), otsesest vastutusest või muul viisil. Teenuse või teenuse kaudu hangitud toodete kasutamisest või mis tahes muust nõude esitamisest, mis on mis tahes viisil seotud teenuse või mis tahes toote kasutamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult, sisu vead või väljajätmised või kadu või mis tahes kahjud, mis tulenevad teenusest. Teenuse või teenuse kaudu avaldatud, edastatud või muul viisil kättesaadavaks tehtud sisu (või toodete) kasutamine, isegi kui selle võimalusest teavitatakse. Kuna mõned osariigid või jurisdiktsioonid ei luba tagajärgede või juhuslike kahjude eest vastutuse välistamist või piiramist, on meie vastutus sellistes osariikides või jurisdiktsioonides piiratud seadusega lubatud maksimaalse ulatusega.


14. JAOTIS – HÜVITUS
Nõustute, eurodiet/Protein System ja mis tahes seotud emaettevõtte, tütarettevõtte, sidusettevõtte, partneri, ametniku, direktorite, agentide, töövõtjatega , litsentsiandjad, teenusepakkujad, alltöövõtjad, tarnijad, praktikandid ja töötajad, on kahjutud kõigist nõuetest või nõudmistest, sealhulgas mõistlikest advokaaditasudest, mille mis tahes kolmas isik on esitanud käesolevate kasutustingimuste või nendega seotud dokumentide rikkumise eest. või mis tahes seaduse või mis tahes kolmanda osapoole õiguste rikkumine.

15. JAOTIS – ERALDATAVUS
Juhul, kui mõni nende kasutustingimuste säte tunnistatakse ebaseaduslikuks, tühiseks või jõustamatuks, jääb see säte siiski jõustatavaks maksimaalses ulatuses seadusega lubatud ja jõustamatu osa loetakse käesolevatest kasutustingimustest eraldatuks ning selline määramine ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust ja jõustatavust.

16. JAOTIS – LÕPETAMINE
Poolte kohustused ja kohustused, mis tekkisid enne lõpetamiskuupäeva, jäävad pärast käesoleva lepingu lõpetamist kõigil eesmärkidel kehtima.
Need teenusetingimused kehtivad kuni teie või meie poolt nende lõpetamiseni. Võite need kasutustingimused igal ajal lõpetada, teatades meile, et te ei soovi enam meie teenuseid kasutada või kui lõpetate meie veebisaidi kasutamise.
Kui te meie äranägemisel ei täida või me kahtlustame, et te ei järgi nende teenusetingimuste mis tahes tingimust või sätet, võime ka selle lepingu igal ajal ilma ette teatamata lõpetada ja te jääte lepingusse kõik võlgnetavad summad kuni lõpetamise kuupäevani (kaasa arvatud); ja/või võime keelata teile juurdepääsu meie teenustele (või nende mis tahes osale).

17. JAOTIS – KOGU LEPING
Kui meie suutmatus kasutada või jõustada nende teenusetingimuste mis tahes õigust või sätet, ei tähenda see sellest õigusest või sättest loobumist.
Need teenusetingimused ja kõik meie poolt sellel veebisaidil või teenusega seotud poliitikad või tegevusreeglid moodustavad kogu teie ja meie vahelise lepingu ja arusaamise ning reguleerivad teie teenuse kasutamist ja asendavad kõik varasemad või samaaegsed lepingud, teie ja meie vaheline suuline või kirjalik suhtlus ja ettepanekud (sealhulgas, kuid mitte ainult, teenusetingimuste varasemad versioonid).
Käesolevate kasutustingimuste tõlgendamise ebaselgusi ei saa tõlgendada eelnõu koostaja vastu

18. JAOTIS – Kohaldatav seadus
Käesolevaid kasutustingimusi ja mis tahes eraldi lepinguid mida me teile osutame, reguleerivad ja tõlgendatakse vastavalt Luksemburgi Suurhertsogiriigi seadustele.

19. JAOTIS – TEENUSTE TINGIMUSTE MUUDATUSED
Sellel lehel saate igal ajal üle vaadata teenusetingimuste uusima versiooni.
Jätame endale õiguse oma äranägemisel värskendada, muuta või asendada nende teenusetingimuste mis tahes osa, postitades uuendused ja muudatused meie veebisaidile. Teie kohustus on meie veebisaiti regulaarselt muudatuste suhtes kontrollida. Teie jätkuv kasutamine või juurdepääs meie veebisaidile või teenusele pärast nende teenusetingimuste muudatuste postitamist tähendab, et nõustute nende muudatustega.

20. JAOTIS – KONTAKTANDMED

kauplus. eurodieet com on veebipood, mida haldab EURODIET/PROTEIN SYSTEM ("Meie"), Luksemburgis asutatud ja registreeritud ettevõte aadressiga Eurodiet/Protein System S. A , ZA Kaercherwee, Rue de l'Industrie 44 L-8069 Bertrange. Luksemburg.