Palautuskäytäntö

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VK

Protein Systems SA en zijn gelieerde bedrijven leveren producten en diensten, met name via de "Eurodiet. com"-site. De aankoop en / of het gebruik van Eurodiet-producten en -diensten, Eurodiet-applicaties voor mobiele telefoons en bijbehorende Eurodiet-software zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle producten, apparatuur en diensten ("hierna" "Balance out of order" goederen genoemd ") die door Eurodiet en aan haar gelieerde ondernemingen aan kopers worden aangeboden of geleverd.

Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen het aankoopproces waarbij u en Protein System betrokken zijn. Eurodiet is een handelsmerk van het bedrijf Protein System SA.

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u een bestelling plaatst bij Protein System SA. Voorafgaand aan de bestelling verklaart de koper dat:

- De op de Eurodiet-website gekochte producten staan ​​op geen enkele manier in direct verband met zijn/haar professionele activiteit en zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik.

- Hij / zij heeft de volledige wettelijke bevoegdheid om zich te binden aan de huidige AV.

Eurodiet behoudt zich het recht voor om op elk moment huidige algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen.

 1. ONS CONTRACT

Als je je bestelling plaatst, sturen we je een bevestiging per e-mail en laten we je weten wanneer de artikelen worden verzonden.

Houd er rekening mee dat we onze producten alleen verkopen in hoeveelheden die overeenkomen met de gemiddelde behoeften van één persoon. Dit geldt voor het aantal producten per bestelling en voor het aantal bestellingen dat door één persoon wordt geplaatst (dwz hoeveelheden van hetzelfde product die gewoonlijk door een normaal persoon worden besteld).

 1. RETENTIERECHT

Bestelde goederen blijven eigendom van Eurodiet totdat ze door de klant naar behoren zijn betaald en aan de vervoerder zijn overhandigd.

 1. RETOUREN

Met uitzondering van verse producten, kunnen alle goederen worden geretourneerd voor terugbetaling, op kosten van de koper en binnen zeven dagen na ontvangst. Dozen moeten ongeopend, onbeschadigd en in originele staat aankomen. Alle retourzendingen moeten worden verzonden naar:

Eurodiet/Protein System, Rue de l'Industrie 44, L-8069 Bertrange, LUXEMBURG.

Producten moeten worden geretourneerd in hun originele verpakking, in perfecte staat, klaar voor wederverkoop. Tevens dient de afleverbon te worden bijgesloten, met daarop handgeschreven "retourbon".

 1. PRIJZEN EN BESCHIKBAARHEID

Alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

Alle goederen zijn betaalbaar bij bestelling. Bedragen die aan ons worden betaald, zullen nooit worden beschouwd als voorschotten of aanbetalingen. Alle bestellingen zijn betaalbaar in euro.

In geval van niet-betaling van een door de klant verschuldigd bedrag, of van ongunstige betalingsomstandigheden, behoudt Eurodiet Retail UK Ltd zich het recht voor om elke bestelling en/of levering, van welke aard of staat dan ook, op te schorten of te annuleren. voortgang.

De beschikbaarheid van de producten die op onze website te koop zijn, wordt aangegeven op elk productdossier. We kunnen geen meer gedetailleerde informatie geven over de beschikbaarheid van producten. Mocht een product niet beschikbaar zijn wanneer we uw bestelling verwerken, dan zullen we u per e-mail waarschuwen en wordt het betreffende product niet gefactureerd.

Ondanks al onze proefleesinspanningen is het mogelijk dat enkele producten in onze catalogus verkeerd geprijsd zijn. Alle prijzen worden gecontroleerd wanneer we uw bestelling verwerken en voorafgaand aan de betaling. Als we een fout hebben gemaakt in de prijs op onze website, vragen we om uw bevestiging als de juiste prijs hoger is en brengen we u de laagste prijs in rekening als de juiste prijs goedkoper is.

 1. DOUANE

Als de producten die u bestelt buiten de Europese Unie moeten worden geleverd, kunnen ze onderworpen zijn aan invoerbelastingen en/of andere douanerechten, die worden teruggevorderd bij de levering van het product. Deze extra belastingen en heffingen vallen buiten onze controle en zijn voor rekening van de koper. Aangezien het douanebeleid van land tot land aanzienlijk verschilt, kunt u voor meer informatie contact opnemen met uw lokale douanedienst. Houd er bovendien rekening mee dat wanneer u goederen bestelt op de Eurodiet-website, u officieel hun importeur wordt; u dient zich daarom te houden aan de relevante wet- en regelgeving van het land waar u de goederen ontvangt. Het recht op privacy van onze klanten is een grote zorg voor ons en we willen onze internationale klanten eraan herinneren dat grensoverschrijdende leveringen kunnen worden geopend en gecontroleerd door de douane. Zie "douane-informatie"

 1. BESTELLEN VIA ONZE WEBSITE

De website is de snelste, veiligste en gemakkelijkste manier om Eurodiet-producten te bestellen. Als u een openbare computer of een gedeelde computer gebruikt, raden we u ten zeerste aan om na het bestellen de verbinding met de website te verbreken en uw identificatie en wachtwoord te wissen.

 1. ONZE VERPLICHTINGEN

U profiteert van de wettelijke garantie met betrekking tot verborgen gebreken en niet-conformiteit van het product.

Met uitzondering van goederen die naar Duitsland en Oostenrijk worden geleverd, wijzen wij alle verantwoordelijkheid af indien goederen die naar andere landen worden geleverd niet voldoen aan de lokale wetgeving.

We verbinden ons ertoe om te handelen met alle redelijke zorg en toewijding die gebruikelijk is in het beroep bij het leveren van goederen en diensten aan onze klanten. We kunnen echter op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen of plichtsverzuim van contractuele verplichtingen als gevolg van onvoorziene omstandigheden of overmacht (zoals gedefinieerd door toepasselijke wetgeving) of enige andere oorzaak waarover wij geen controle hebben.

Protein System SA is niet aansprakelijk voor contractbreuk in geval van voorraadtekort of onbeschikbaarheid van het product als gevolg van overmacht, volledige of gedeeltelijke stakingen of verstoringen binnen de postdiensten en/of enig ander gebruikt transport-/communicatiemiddel.

Protein System SA Ltd is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade die kan ontstaan ​​in verband met de aankoop van haar producten.

Protein System SA Ltd is niet aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of bestanden. De koper is als enige verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn/haar bestanden en gegevens.

De website van Eurodiet bevat informatie weergegeven door derden en links naar andere websites. Eurodiet is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik, de toegang of het onvermogen om noch deze informatie van derden, noch deze websites te gebruiken.

 1. TOEPASSELIJK RECHT

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan de Luxemburgse wet en de toepassing van het Verdrag van Wenen inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is specifiek uitgesloten. Zowel de koper als de leverancier stemmen ermee in dat elk geschil dat voortvloeit uit de handelsbetrekkingen tussen hen zal worden voorgelegd aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de stad Luxemburg, wat betekent dat u met betrekking tot deze verkoopvoorwaarden juridische stappen kunt ondernemen in Luxemburg, of enig ander land van de Europese Unie waar u verblijft, om uw consumentenrechten te doen gelden.

Mocht een van de bepalingen van deze verkoopvoorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, nietig of niet van toepassing zijn, dan wordt deze bepaling als ernstig beschouwd en blijft de overige bepaling geldig en van kracht.

 1. WIJZIGINGEN IN VERSTREKTE DIENSTEN OF GEBRUIKSVOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om onze website, procedures, verkoopvoorwaarden (inclusief dit document) op elk moment te wijzigen. De verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn, zijn die welke van kracht zijn op het moment van aankoop, behalve als een overheids- of administratieve instantie wijziging eist (in welk geval de wijzigingen van toepassing kunnen zijn op eerdere bestellingen die u bij ons hebt geplaatst). Mocht een van de bepalingen van deze verkoopvoorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, nietig of niet van toepassing zijn, dan wordt deze bepaling geacht scheidbaar te zijn en blijft de overige bepaling geldig en van kracht.

 1. MINDERHEID

Wij verkopen geen producten aan minderjarige personen, behalve in gevallen die op medisch voorschrift gerechtvaardigd zijn. We verkopen producten die zijn ontworpen om te worden geconsumeerd en gekocht door volwassenen.

 1. IDENTIFICATIE

eiwitsysteem

Eurodiet/Protein System, Rue de l'Industrie 44, L-8069 Bertrange, LUXEMBURG

Geregistreerd in Luxemburg

Ingeschreven in het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister (RCS) onder nummer B63331

EU btw-nummer: LU 19440529

klantenservice@eurodiet. com