Bendrosios verslo sąlygos

APŽVALGA
Šią svetainę valdo eurodiet/Protein System. Visoje svetainėje terminai „mes“, „mes“ ir „mūsų“ reiškia eurodietą/baltymų sistemą. eurodiet/Protein System siūlo šią svetainę, įskaitant visą informaciją, įrankius ir paslaugas, prieinamas šioje svetainėje jums, vartotojui, su sąlyga, kad sutinkate su visomis čia nurodytomis sąlygomis, sąlygomis, politika ir priimate patarimus. Rekomenduojame atsispausdinti šių naudojimo sąlygų kopiją, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.

Apsilankę mūsų svetainėje ir (arba) ką nors iš mūsų pirkdami, sutinkate su mūsų „Paslauga“ ir sutinkate su šiomis sąlygomis („Paslaugų teikimo sąlygos“, „Sąlygos“), įskaitant čia nurodytas papildomas sąlygas ir politiką. ir (arba) pasiekiama per hipersaitą. Šios naudojimo sąlygos taikomos visiems svetainės naudotojams, įskaitant, bet neapsiribojant, naudotojus, kurie yra naršyklės, pardavėjai, klientai, prekybininkai ir (arba) turinio kūrėjai.

Atidžiai perskaitykite šias naudojimo sąlygas prieš prisijungdami arba naudodami mūsų svetainę. Įeidami į svetainę arba naudodami bet kurią svetainės dalį, sutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis. Jei nesutinkate su visomis šios Sutarties sąlygomis, nesijunkite prie Svetainės ir nesinaudokite jokiomis Paslaugomis. Jei šios naudojimo sąlygos laikomos pasiūlymu, sutikimas yra aiškiai apribotas šiomis naudojimo sąlygomis.

Visoms naujoms funkcijoms ar įrankiams, pridėtoms prie dabartinės parduotuvės, taip pat taikomos paslaugų teikimo sąlygos. Šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti naujausią Sąlygų versiją. Mes pasiliekame teisę atnaujinti, keisti ar pakeisti bet kurią šių naudojimo sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus ir (arba) pakeitimus mūsų svetainėje. Jūs privalote periodiškai tikrinti, ar šiame puslapyje nėra pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis ar prieiga prie svetainės po bet kokių pakeitimų paskelbimo reiškia, kad sutinkate su šiais pakeitimais.

Mūsų parduotuvė yra Shopify Inc. priglobta. Jie suteikia mums internetinę el. prekybos platformą, kuri leidžia mums parduoti jums savo produktus ir paslaugas.

1 SKYRIUS – INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS SĄLYGOS
Sutikdami su šiomis naudojimo sąlygomis patvirtinate, kad esate sulaukę pilnametystės savo gyvenamojoje šalyje arba esate sulaukę teisinio amžiaus jūsų gyvenamojoje šalyje ir davėte mums sutikimą leisti bet kuriam iš jūsų nepilnamečių išlaikytinių naudotis šia svetaine.
Negalite naudoti mūsų produktų jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais ir naudodamiesi paslauga neturite pažeisti jokių jūsų šalyje taikomų įstatymų (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, autorių teisių įstatymus).
Negalite perduoti jokių kirminų, virusų ar bet kokio kito žalingo kodo.
Pažeidus bet kurią iš Sąlygų, Paslaugos bus nedelsiant nutrauktos.

2 SKYRIUS – BENDROSIOS SĄLYGOS
Pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties atsisakyti paslaugos.
Jūs suprantate, kad jūsų turinys (išskyrus kredito kortelės informaciją) gali būti perduodamas nešifruotas ir gali būti susijęs su (a) perdavimu įvairiais tinklais ir (b) modifikacijomis, kad būtų pritaikyta prie techninių jungiamųjų tinklų ar įrenginių reikalavimų. Kreditinės kortelės informacija visada yra užšifruota, kai ji perduodama tinklais.
Sutinkate be mūsų aiškaus rašytinio leidimo kopijuoti, neparduoti, neperparduoti jokios Paslaugos dalies, nenaudoti Paslaugos ar prieigos prie Paslaugos ar bet kokio kontakto svetainėje, per kurią teikiama paslauga, nekopijuoti, nekopijuoti, nekopijuoti. arba išnaudoti.
Šioje Sutartyje naudojamos antraštės skirtos tik patogumui ir neribos ar kitaip nepaveiks šių sąlygų.

3 SKYRIUS – INFORMACIJOS TIKSLUMAS, IŠSAMBUMAS IR LAIKUMAS
Mes neprisiimame jokios atsakomybės, jei bet kokia šioje svetainėje pateikta informacija yra netiksli, išsami ar naujausia. Šioje svetainėje esanti medžiaga skirta tik bendrai informacijai ir neturėtų būti remiamasi kaip vieninteliu pagrindu priimant sprendimus nepasikonsultavus su pirminiais, tikslesniais, išsamesniais ar savalaikiais informacijos šaltiniais. Bet koks pasitikėjimas šioje svetainėje esančia medžiaga yra jūsų pačių rizika.
Šioje svetainėje gali būti tam tikros istorinės informacijos. Istorinė informacija nebūtinai yra naujausia ir pateikiama tik jūsų informacijai. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šios svetainės turinį, tačiau neprivalome atnaujinti informacijos savo svetainėje. Jūs sutinkate, kad jūsų atsakomybė yra stebėti mūsų svetainės pakeitimus.

4 SKYRIUS – PASLAUGOS IR KAINŲ PAKEITIMAI
Mūsų produktų kainos gali būti keičiamos be įspėjimo.
Pasiliekame teisę bet kuriuo metu be įspėjimo pakeisti arba nutraukti Paslaugą (ar bet kurią jos dalį ar turinį).
Nebūsime atsakingi jums ar bet kuriai trečiajai šaliai už bet kokius Paslaugos pakeitimus, kainos pasikeitimus, sustabdymą ar nutraukimą.

5 SKYRIUS – PRODUKTAI AR PASLAUGOS (jei taikoma)
Kai kurie produktai ar paslaugos gali būti pasiekiami tik internetu per svetainę. Šie produktai ar paslaugos gali būti prieinami tik ribotu kiekiu ir gali būti grąžinami arba keičiami tik pagal mūsų grąžinimo politiką.
Dėjome visas pastangas, kad kuo tiksliau būtų rodomos internetinėje parduotuvėje esančios mūsų gaminių spalvos ir vaizdai. Negalime garantuoti, kad spalvos tinkamai pasirodys jūsų kompiuterio ekrane.
Pasiliekame teisę, bet neprivalome, apriboti savo produktų ar paslaugų pardavimą bet kuriam konkrečiam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Šia teise galime pasinaudoti kiekvienu konkrečiu atveju. Pasiliekame teisę apriboti bet kurio siūlomo produkto ar paslaugos kiekį. Visi gaminių aprašymai ar produktų kainos gali būti keičiami bet kuriuo metu be įspėjimo ir mūsų nuožiūra. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kurio gaminio gamybą. Bet koks pasiūlymas bet kuriam produktui ar paslaugai, pateiktas šioje svetainėje, yra negaliojantis ten, kur tai draudžiama.
Negarantuojame, kad bet kurio įsigyto ar gaunamo produkto, paslaugos, informacijos ar kitos medžiagos kokybė atitiks jūsų lūkesčius arba kad bet kokios paslaugos klaidos bus ištaisytos.

6 SKYRIUS – ATSISKAITYMO IR SĄSKAITOS INFORMACIJOS TIKSLUMAS
Pasiliekame teisę atmesti bet kokį užsakymą, kurį mums pateikiate. Savo nuožiūra galime apriboti arba atšaukti įsigytus kiekius vienam asmeniui, vienam namų ūkiui ar vienam užsakymui. Šie apribojimai taip pat gali būti taikomi užsakymams, pateiktiems iš tos pačios kliento sąskaitos ar kredito kortelės, ir (arba) užsakymams, kuriems naudojamas tas pats atsiskaitymo ir (arba) pristatymo adresas. Jei pakeisime arba atšauksime užsakymą, bandysime jus informuoti naudodami su užsakymu pateiktą el. pašto adresą ir (arba) atsiskaitymo adresą / telefono numerį. Pasiliekame teisę apriboti arba uždrausti bet kokius užsakymus, kuriuos, mūsų nuomone, pateikia prekiautojai, perpardavėjai ar platintojai.

Sutinkate pateikti dabartinę, išsamią ir tikslią pirkimo ir sąskaitos informaciją apie visus pirkinius, įsigytus mūsų parduotuvėje. Sutinkate nedelsiant atnaujinti savo paskyrą ir kitą informaciją, įskaitant el. pašto adresą ir kredito kortelių numerius bei galiojimo datas, kad galėtume užbaigti jūsų operacijas ir prireikus su jumis susisiekti.

Jei reikia daugiau informacijos, skaitykite mūsų grąžinimo politiką.

7 SKYRIUS – PASIRENKINIAI ĮRANKIAI
Galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių nestebime, nekontroliuojame ir kurių nekontroliuojame.
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad suteikiame prieigą prie tokių įrankių, „tokių, kokie yra“ ir „tokie, kokie yra“ be jokių garantijų, pareiškimų ar sąlygų ir be jokio patvirtinimo. Mes neprisiimame jokios atsakomybės, kylančios dėl pasirenkamų trečiųjų šalių įrankių naudojimo arba susijusių su jais.
Bet koks pasirenkamų įrankių, siūlomų svetainėje, naudojimas yra jūsų pačių rizika ir savo nuožiūra, todėl turėtumėte įsitikinti, kad esate susipažinę su atitinkamos trečiosios šalies įrankių teikiamomis sąlygomis ir sąlygomis, ir su jomis sutinkate.
Svetainėje galime ir toliau siūlyti naujas paslaugas ir (arba) funkcijas (įskaitant naujų įrankių ir išteklių išleidimą). Tokioms naujoms funkcijoms ir (arba) paslaugoms taip pat taikomos šios naudojimo sąlygos.

8 SKYRIUS – TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS
Tam tikram turiniui, produktams ir paslaugoms, pasiekiamoms naudojant mūsų paslaugą, gali būti trečiųjų šalių medžiagos.
Trečiųjų šalių nuorodos šioje svetainėje gali nukreipti jus į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra su mumis susijusios. Mes nesame atsakingi už turinio ar tikslumo išnagrinėjimą ar vertinimą, taip pat negarantuojame ir neprisiimame atsakomybės už jokią trečiųjų šalių medžiagą ar svetaines ar bet kokią kitą trečiųjų šalių medžiagą, produktus ar paslaugas.
Nesame atsakingi už jokią žalą, susijusią su bet kokių prekių, paslaugų, išteklių, turinio pirkimu ar naudojimu ar bet kokiais kitais sandoriais, susijusiais su trečiųjų šalių svetainėmis. Atidžiai perskaitykite trečiųjų šalių politiką ir praktiką ir įsitikinkite, kad jas supratote prieš atlikdami bet kokią operaciją. Skundai, pretenzijos, rūpesčiai ar klausimai, susiję su Trečiųjų šalių produktais, turėtų būti nukreipti atitinkamai trečiajai šaliai.

9 SKYRIUS – NAUDOTOJŲ KOMENTARAI, ATSILIEPIMAI IR KITI PATEIKIMAI
Jei mūsų prašymu pateikiate tam tikrus Pateikimus (pvz., B Konkurso darbai) arba pateikti kūrybines idėjas, pasiūlymus, pasiūlymus, planus ar kitą medžiagą be mūsų prašymo internetu, el. paštu, paštu ar kitu būdu (bendrai „Komentarai“), sutinkate, kad mes galime skelbti bet kokius komentarus, galite redaguoti, kopijuoti, skelbti, platinti, versti ir kitaip naudoti bet kurioje laikmenoje bet kuriuo metu be apribojimų. Mes neįsipareigojame (1) laikyti komentarus konfidencialiais, (2) mokėti bet kokį mokestį už komentarus arba (3) atsakyti į komentarus.
Mes galime, bet neprisiimame įsipareigojimo, stebėti, redaguoti arba pašalinti bet kokį Turinį, kurį savo nuožiūra laikome neteisėtu, įžeidžiančiu, grasinančiu, šmeižiančiu, pornografiniu, nepadoriu ar kitaip nepriimtinu arba kuris pažeidžia intelektinę nuosavybę. bet kurios šalies ar pažeisti šias naudojimo sąlygas.
Sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeis jokių trečiųjų šalių teisių, įskaitant autorių teises, prekės ženklą, privatumą, privatumą ar kitas asmenines ar nuosavybės teises. Be to, sutinkate, kad jūsų komentarai nebus šmeižikiški ar kitaip neteisėti, įžeidžianti ar nepadori medžiaga, juose nebus kompiuterinių virusų ar kitų kenkėjiškų programų, galinčių kaip nors paveikti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės veikimą. Negalite naudoti klaidingo el. pašto adreso, apsimesti kitu asmeniu arba klaidinti mūsų ar trečiųjų šalių dėl bet kokių Komentarų kilmės. Tik jūs atsakote už savo komentarus ir jų tikslumą. Mes neprisiimame atsakomybės ir neprisiimame atsakomybės už jūsų ar bet kurios trečiosios šalies paskelbtus komentarus.

10 SKYRIUS – ASMENINĖ INFORMACIJA
Asmeninės informacijos pateikimui per parduotuvę taikoma mūsų privatumo politika. Apie juos galite perskaityti mūsų privatumo politikoje.


11 SKYRIUS – KLAIDOS, NETIKSLUMAI IR TRŪKIMAI
Retkarčiais mūsų svetainėje arba Paslaugoje esančioje informacijoje gali būti spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų, kurie turi įtakos produktų aprašymams, kainoms, Akcijos, pasiūlymai, produktų pristatymo išlaidos, pristatymo laikas ir prieinamumas. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu be įspėjimo (įskaitant po to, kai pateikėte savo pateikė užsakymą).
Nesame įsipareigoję atnaujinti, keisti ar patikslinti jokios informacijos apie Paslaugą ar bet kurią susijusią svetainę, įskaitant informaciją apie kainas, bet tuo neapsiribojant, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai. Bet kuri Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje naudojama atnaujinimo ar atnaujinimo data turėtų būti laikoma nuoroda, kad bet kokia Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje informacija buvo pakeista arba atnaujinta.


12 SKYRIUS – DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS
Be kitų paslaugų teikimo sąlygose nustatytų draudimų, jums draudžiama naudoti svetainę ar jos turinį: (a) bet kokiais tikslais. neteisėtais tikslais; b) prašyti bet kokios neteisėtos veiklos arba dalyvauti joje; (c) pažeisti bet kokį tarptautinį, federalinį, provincijos ar valstijos reglamentą, taisyklę, įstatymą ar vietinį potvarkį; (d) pažeisti mūsų intelektinės nuosavybės teises arba kitų intelektinės nuosavybės teises; e) priekabiauti, piktnaudžiauti, įžeisti, įskaudinti, šmeižti, šmeižti, menkinti, bauginti arba diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės priklausomybės, rasės, amžiaus, tautinės kilmės ar negalios; f) pateikti melagingą ar klaidinančią informaciją; (g) įkelti arba perduoti virusus ar bet kokio kito tipo kenkėjišką kodą, kuris turės arba gali paveikti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto funkcionalumą arba veikimą; (h) rinkti arba sekti kitų asmenų asmeninę informaciją; i) siųsti el. pašto šiukšles, sukčiuoti, sukčiauti, voratinti, nuskaityti ar iškrapštyti; j) dėl nepadorių ar amoralių tikslų; arba (k) trukdyti ar apeiti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto saugos funkcijas. Pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi Paslauga ar bet kuria susijusia svetaine dėl bet kurio draudžiamo naudojimo pažeidimo.

13 SKYRIUS – GARANTIJŲ ATSISAKYMAS; ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
Mes nesuteikiame jokių garantijų, pareiškimų ar garantijų, kad mūsų Paslauga bus naudojama nepertraukiamai, laiku, saugi ar be klaidų.
Negarantuojame, kad rezultatai, kuriuos galima gauti naudojant Paslaugą, bus tikslūs ar patikimi.
Sutinkate, kad laikas nuo laiko mes galime pašalinti Paslaugą neribotam laikui arba nutraukti Paslaugą bet kuriuo metu be įspėjimo.
Jūs aiškiai sutinkate, kad naudojantis paslauga arba dėl negalėjimo naudotis paslauga prisiimate atsakomybę. Paslauga ir visi produktai bei paslaugos, kurios jums yra prieinamos naudojantis Paslauga, yra (išskyrus tuos atvejus, kai mes aiškiai nurodėme) yra teikiami „tokie, kokie yra“ ir „tokie, kokie yra prieinami“ jūsų naudojimui, be jokių pareiškimų, garantijų ar sąlygų. arba numanomas, įskaitant visas numanomas perkamumo, prekinės kokybės, tinkamumo tam tikram tikslui, patvarumo, nuosavybės teisės ir nepažeidimo garantijas ar sąlygas.
Jokiu atveju eurodiet, mūsų direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, filialai, agentai, rangovai, stažuotojai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ar licencijų išdavėjai nebus atsakingi už bet kokius sužalojimus, praradimus, pretenzijas ar tiesiogines, netiesiogines, atsitiktines, baudžiamąsias, specialias ar bet kokios rūšies pasekminė žala, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, negautą pelną, prarastas pajamas, prarastas santaupas, prarastus duomenis, pakeitimo išlaidas ar panašią žalą, susijusią su sutartimi, deliktu (įskaitant aplaidumą), griežtąja atsakomybe ar kitu atveju, kylančius dėl naudojimosi Paslauga ar produktais, įsigytais naudojant Paslaugą, arba už bet kokią kitą pretenziją, bet kokiu būdu susijusią su Paslaugos ar bet kurio produkto naudojimu, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias turinio klaidas ar praleidimus arba bet kokius nuostolius ar žalą nuo naudojimosi Paslauga ar bet kokiu turiniu (ar produktais), paskelbtu, perduodamu ar kitaip padarytu prieinamu per Paslaugą, net jei apie tai informuojama. Kadangi kai kurios valstijos ar jurisdikcijos neleidžia pašalinti arba apriboti atsakomybės už pasekminius ar atsitiktinius nuostolius, mūsų atsakomybė tokiose valstybėse ar jurisdikcijose yra apribota iki didžiausios įstatymų leidžiamos apimties.


14 SKYRIUS. ATLYGINIMAS
Jūs sutinkate, kad eurodiet/Protein System ir bet kuri susijusi patronuojanti įmonė, dukterinė įmonė, filialas, partneris, pareigūnas, direktoriai, agentai, rangovai , licencijų išdavėjai, paslaugų teikėjai, subrangovai, tiekėjai, stažuotojai ir darbuotojai bus nepavojingi nuo bet kokių pretenzijų ar reikalavimų, įskaitant pagrįstus advokato mokesčius, pateiktų bet kurios trečiosios šalies dėl šių naudojimo sąlygų arba dokumentų, su kuriais jie yra susieti, pažeidimo. , arba bet kokio įstatymo ar bet kurios trečiosios šalies teisių pažeidimas.

15 SKYRIUS – ATSKYRIMAS
Jei kuri nors šių paslaugų teikimo sąlygų nuostata nustatoma kaip neteisėta, negaliojanti arba neįgyvendinama, ta nuostata vis tiek lieka vykdytina maksimaliai leidžiama pagal įstatymą, o neįgyvendinama dalis bus laikoma atskirta nuo šių naudojimo sąlygų, ir toks nustatymas neturės įtakos likusių nuostatų galiojimui ir įvykdymui.

16 SKYRIUS – NUTRAUKIMAS
Šalių įsipareigojimai ir įsipareigojimai, atsiradę iki nutraukimo datos, išliks ir nutraukus šią Sutartį visais tikslais.
Šios naudojimo sąlygos galioja tol, kol jas nutrauksite jūs arba mes. Jūs galite bet kada nutraukti šias Naudojimosi sąlygas pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų paslaugomis arba kai nustojate naudotis mūsų svetaine.
Jei savo nuožiūra nesilaikysite bet kurios šių paslaugų teikimo sąlygų sąlygos ar nuostatos, arba mes įtariame, kad nesilaikote šių paslaugų teikimo sąlygų, mes taip pat galime nutraukti šią Sutartį bet kuriuo metu be įspėjimo ir jūs pasiliksite visos mokėtinos sumos iki nutraukimo datos imtinai; ir (arba) atitinkamai galime neleisti jums naudotis mūsų Paslaugomis (ar bet kuria jų dalimi).

17 SKYRIUS – VISAS SUTARTIS
Jei nesinaudojame ar neįgyvendiname bet kokios teisės ar nuostatos, numatytos šiose paslaugų teikimo sąlygose, neatsisakome šios teisės ar nuostatos.
Šios paslaugų teikimo sąlygos ir bet kokia politika ar veiklos taisyklės, kurias mes paskelbėme šioje svetainėje arba susijusios su Paslauga, sudaro visą susitarimą ir supratimą tarp jūsų ir mūsų ir reglamentuoja jūsų naudojimąsi Paslauga ir pakeičia visus ankstesnius ar tuo pačiu metu sudarytus susitarimus, bendravimas ir pasiūlymai, tiek žodžiu, tiek raštu, tarp jūsų ir mūsų (įskaitant bet kokias ankstesnes paslaugų teikimo sąlygų versijas, bet tuo neapsiribojant).
Jokios dviprasmybės aiškinant šias naudojimo sąlygas negali būti aiškinamos prieš šalį, kuri parengė tekstą

18 SKYRIUS. Taikantis įstatymas
Šios naudojimo sąlygos ir bet koks atskiros sutartys, pagal kurias teikiame jums paslaugas, yra reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės įstatymus.

19 SKYRIUS – PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ PAKEITIMAI
Apsilankę šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją.
Pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti, keisti arba pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus ir pakeitimus mūsų svetainėje. Jūs privalote reguliariai tikrinti mūsų svetainę, ar nėra pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis mūsų svetaine ar Paslauga arba prieiga prie jų po šių paslaugų teikimo sąlygų pakeitimų paskelbimo reiškia, kad sutinkate su tais pakeitimais.

20 SKYRIUS – KONTAKTINĖ INFORMACIJA

parduotuvė. eurodieta com yra internetinė parduotuvė, kurią valdo EURODIET/PROTEIN SYSTEM (toliau – Mes), Liuksemburge įsteigta ir registruota įmonė, adresu Eurodiet/Protein System S. A , ZA Kaercherwee, Rue de l'Industrie 44 L-8069 Bertrange. Liuksemburgas.