sables

Biscuits à haute teneur en protéines et en fibres, teneur réduite en sucre.

  • numéro d'article: 1215-
  • 6 porzjonijiet ta’ 28 g
  • Unité de conditionnement: 203g
  • Portion: 6
  • Étapes appropriées:

sables

Biscuits à haute teneur en protéines et en fibres, teneur réduite en sucre.

€18,01

ingrédients

dqiqtal-qamħ, proteiniħalib, fibra tal-qamħ solubbli, aġent ta' bulking (xylitol), konċentratbutir tal-ħami 8.2%, Qamħ proteina, proteina tal-piżelli, zokkor, żejt tal-kanola, gliċina, ħwawar, emulsjonanti (sojjaleċitina, mono- u digliċeridi ta 'aċidi grassi, esteri taz-zokkor ta' aċidi grassi), trab tal-ġewż tal-Indi, melħ, aġenti għat-trobbija (bikarbonat tas-sodju, aċidu pirofosfat tas-sodju, bikarbonat ta 'l-ammonju). Jista' jkun fih traċċi ta' bajd u legumi.

Allergènes

Ċereali u prodotti taċ-ċereali li fihom il-glutina, sojja u prodotti tas-sojja, ħalib u prodotti tal-ħalib (inkluż il-lattożju)