Algemene handelsvoorwaarden

OVERZICHT
Deze website wordt beheerd door eurodiet/Protein System. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar eurodiet/Protein System. eurodiet/Protein System biedt u, de gebruiker, deze website aan, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn op deze website, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen en beleidsregels die hierin worden vermeld en hints accepteert. We raden u aan een kopie van deze Gebruiksvoorwaarden af ​​te drukken voor toekomstig gebruik.

Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, accepteert u onze "Service" en gaat u akkoord met de volgende voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidslijnen waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar via hyperlink. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of makers van inhoud zijn.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door de website te bezoeken of een deel van de website te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, mag u de Website niet bezoeken en geen Diensten gebruiken. Indien deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Algemene voorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de Site nadat eventuele wijzigingen zijn geplaatst, betekent acceptatie van die wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. gehost. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

DEEL 1 - VOORWAARDEN ONLINE WINKEL
Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in het land waar u woont, of dat u van de wettelijke leeftijd in het land waar u woont en ons uw toestemming hebben gegeven om minderjarige personen ten laste van u toe te staan ​​deze website te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, en u mag bij het gebruik van de Service geen wetten overtreden die van toepassing zijn in uw land (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
U mag geen wormen of virussen of enige andere code van destructieve aard verzenden.
Een schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

DEEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
We behouden ons het recht voor om service op elk moment en om welke reden dan ook te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (anders dan creditcardgegevens) onversleuteld kan worden verzonden en kan bestaan ​​uit (a) verzendingen via verschillende netwerken en (b) aanpassingen om zich aan te passen aan de technische vereisten van verbonden netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld verzonden via netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website waarop de Service wordt aangeboden te reproduceren, dupliceren, kopiëren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren.
De titels die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

DEEL 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE
Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid als informatie die op deze website beschikbaar wordt gesteld, niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze website is op eigen risico.
Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs actueel en wordt alleen ter informatie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze website bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze website bij te houden.

DEEL 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN
Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

DEEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de Website. Deze producten of diensten zijn mogelijk slechts in beperkte hoeveelheden beschikbaar en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de online winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat kleuren correct op uw computerscherm verschijnen.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een bepaalde persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of elke dienst die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar het verboden is.
We garanderen niet dat de kwaliteit van een product, dienst, informatie of ander materiaal dat u koopt of ontvangt aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de dienst zullen worden gecorrigeerd.

DEEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTINFORMATIE
We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen ook van toepassing zijn op bestellingen die vanaf dezelfde klantaccount of creditcard zijn geplaatst en/of op bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. Als we een bestelling wijzigen of annuleren, zullen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen via het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat bij de bestelling is verstrekt. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, worden geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen in onze winkel. U stemt ermee in uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Lees voor meer informatie ons retourbeleid.

PARAGRAAF 7 - OPTIONELE TOOLS
We kunnen u toegang geven tot tools van derden die we niet controleren, controleren of waar we geen controle over hebben.
U erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden en zonder enige goedkeuring. We hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik van optionele tools die via de website worden aangeboden, is op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met de voorwaarden waaronder de tools worden geleverd door de relevante derde partij en dat u ermee akkoord gaat.
We kunnen doorgaan met het aanbieden van nieuwe diensten en/of functies via de website (inclusief het vrijgeven van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.

DEEL 8 - LINKS VAN DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze website kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, en wij garanderen en aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die zijn gedaan in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de betreffende derde partij.

DEEL 9 - COMMENTAAR VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INDIENINGEN
Als u op ons verzoek bepaalde inzendingen verstrekt (bijv. B Inzendingen) of zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties, suggesties, plannen of ander materiaal online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen") indient, stemt u ermee in dat wij eventuele opmerkingen mogen plaatsen, bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium op elk moment zonder beperking. We zijn niet verplicht om (1) Opmerkingen vertrouwelijk te houden, (2) enige vergoeding te betalen voor Opmerkingen, of (3) te reageren op Opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die we, naar eigen goeddunken, als onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend beschouwen of die inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden schenden.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen rechten van derden schenden, inclusief copyright, handelsmerk, privacy, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen niet smadelijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen zijn, of computervirussen of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u voordoen als iemand anders of ons of derden misleiden met betrekking tot de herkomst van eventuele Opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor de opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

PARAGRAAF 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Het indienen van persoonlijke informatie via de winkel is onderworpen aan ons privacybeleid. U kunt hierover lezen in ons privacybeleid.


PARAGRAAF 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN
Af en toe kan informatie op onze site of in de Service typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten die van invloed zijn op productbeschrijvingen, prijzen, Promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken, of bestellingen te annuleren als enige informatie op de Service of op een gerelateerde website onnauwkeurig is, op elk moment zonder kennisgeving (ook nadat u uw een bestelling hebt geplaatst).
We zijn niet verplicht om informatie op de Service of een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Elke bepaalde update- of vernieuwingsdatum die op de Service of op een gerelateerde website wordt gebruikt, moet worden opgevat als een indicatie dat informatie op de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.


ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden om de Site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enige onwettige doeleinden; (b) om te vragen of deel te nemen aan illegale activiteiten; (c) het schenden van enige internationale, federale, provinciale of staatsregelgeving, regel, wet of plaatselijke verordening; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, kwetsen, belasteren, belasteren, in diskrediet brengen, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) onjuiste of misleidende informatie indienen; (g) het uploaden of verzenden van virussen of enige andere vorm van kwaadaardige code die de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloedt of kan beïnvloeden; (h) het verzamelen of volgen van de persoonlijke informatie van anderen; (i) om te spammen, phishen, pharmen, spideren, crawlen of scrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het overtreden van een van de verboden gebruiken.

ARTIKEL 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
We geven geen garantie, verklaring of garantie dat het gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
We kunnen niet garanderen dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.
U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de Service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kunnen stopzetten.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat het gebruik van de dienst of het niet kunnen gebruiken van de service is op eigen risico. De Service en alle producten en services die via de Service aan u beschikbaar worden gesteld, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen eurodiet, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verloren gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, al dan niet gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortkomend uit van het gebruik van de Service of producten die via de Service zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de Service of een product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in de inhoud of verlies of Schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de Service of enige inhoud (of producten) die via de Service is gepubliceerd, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs indien op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid ervan. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximaal door de wet toegestane omvang.


ARTIKEL 14 - VRIJWARING
U stemt ermee in, eurodiet/Protein System en alle verwante moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten , licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers vrijwaren en vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij wegens schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar ze verwijzen. , of schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID
In het geval dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, blijft die bepaling niettemin maximaal afdwingbaar toegestaan ​​door de wet, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden, en een dergelijke vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze diensten niet langer wenst te gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze website.
Als u naar eigen goeddunken faalt, of we vermoeden dat u nalaat, om te voldoen aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze Overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u voor alle bedragen verschuldigd tot en met de datum van beëindiging aansprakelijk; en/of we kunnen u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat we afstand doen van een dergelijk recht of bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons op deze website of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden mag niet worden opgevat tegen de opsteller van de overeenkomst

ARTIKEL 18 - Toepasselijk recht
Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten met waarop wij u diensten verlenen, wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Groothertogdom Luxemburg.

ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN
U kunt op elk moment de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken door deze pagina te bezoeken.
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

PARAGRAAF 20 - CONTACTGEGEVENS

winkel. eurodieet com is een webshop die wordt beheerd door EURODIET/PROTEIN SYSTEM ("Wij"), een bedrijf opgericht en geregistreerd in Luxemburg met het adres Eurodiet/Protein System S. A , ZA Kaercherwee, Rue de l'Industrie 44 L-8069 Bertrange. Luxemburg.