Allmänna affärsvillkor

ÖVERSIKT
Denna webbplats drivs av Eurodiet/Protein System. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till eurodiet/proteinsystemet. eurodiet/Protein System erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga på denna webbplats till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, policyer som anges häri och accepterar tips. Vi uppmuntrar dig att skriva ut en kopia av dessa användarvillkor för framtida referens.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss accepterar du vår "Tjänst" och godkänner följande villkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive de ytterligare villkor och policyer som hänvisas till häri och/eller tillgänglig via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller innehållsskapare.

Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på webbplatsen eller använda någon del av webbplatsen godkänner du dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal ska du inte gå in på webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor anses vara ett erbjudande, är godkännandet uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande butiken omfattas också av användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att ändringar har publicerats kommer att utgöra ett godkännande av dessa ändringar.

Vår butik drivs av Shopify Inc. värd. De förser oss med e-handelsplattformen online som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 - VILLKOR ONLINEBUTIKER
Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är minst myndig i ditt hemland, eller att du är laglig ålder i ditt hemland och har gett oss ditt samtycke till att låta någon av dina anhöriga som är minderåriga använda denna webbplats.
Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt syfte, och du får inte, när du använder tjänsten, bryta mot några lagar som är tillämpliga i ditt land (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).
Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon annan kod av destruktiv karaktär.
Ett brott mot något av Villkoren kommer att resultera i ett omedelbart uppsägning av dina tjänster.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR
Vi förbehåller oss rätten att vägra service när som helst och av vilken anledning som helst.
Du förstår att ditt innehåll (annat än kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och kan innebära (a) överföringar över olika nätverk och (b) modifieringar för att anpassa sig till de tekniska kraven för att ansluta nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad när den överförs över nätverk.
Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja.
Rubrikerna som används i detta avtal är endast avsedda för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 - INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH LIDIGHET
Vi tar inget ansvar om någon information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte litas på som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. All tillit till materialet på denna webbplats sker på egen risk.
Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är inte nödvändigtvis aktuell och tillhandahålls endast för din information. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera informationen på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att spåra ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNST OCH PRISER
Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) när som helst utan föregående meddelande.
Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrott av tjänsten.

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)
Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kanske endast är tillgängliga i begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas i enlighet med vår returpolicy.
Vi har ansträngt oss för att så exakt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i onlinebutiken. Vi kan inte garantera att färgerna visas korrekt på din datorskärm.
Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon speciell person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden av alla produkter eller tjänster vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med alla produkter. Alla erbjudanden för någon produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.
Vi garanterar inte att kvaliteten på någon produkt, tjänst, information eller annat material du köper eller tar emot kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.

AVSNITT 6 - RIKTIGHET I FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION
Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera de köpta kvantiteterna per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan även gälla beställningar från samma kundkonto eller kreditkort och/eller beställningar med samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ​​ändrar eller avbryter en beställning kommer vi att försöka meddela dig med hjälp av e-postadressen och/eller faktureringsadressen/telefonnumret som anges i beställningen. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda alla beställningar som, enligt vår egen bedömning, görs av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs från vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, läs vår returpolicy.

AVSNITT 7 - VALFRIKA VERKTYG
Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi inte övervakar, kontrollerar eller har någon kontroll över.
Du bekräftar och samtycker till att vi tillhandahåller åtkomst till sådana verktyg "i befintligt skick" och "som tillgängliga" utan några garantier, utfästelser eller villkor och utan stöd. Vi har inget som helst ansvar som härrör från eller relaterat till din användning av valfria verktyg från tredje part.
All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker på egen risk och eget gottfinnande och du bör se till att du är bekant med villkoren på vilka verktygen görs tillgängliga av den relevanta tredje parten och dessa samtycker.
Vi kan fortsätta att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lanseringen av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster omfattas också av dessa användarvillkor.

AVSNITT 8 - LÄNKAR TREDJE PART
Vissa innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.
Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten, och vi garanterar inte och tar inget ansvar för material eller webbplatser från tredje part, eller för andra material, produkter eller tjänster från tredje part.
Vi ska inte hållas ansvariga för några skador relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Vänligen läs policyn och praxis från tredje part noggrant och se till att du förstår dem innan du deltar i någon transaktion. Klagomål, anspråk, bekymmer eller frågor angående tredjepartsprodukter ska riktas till tillämplig tredje part.

AVSNITT 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA BILDTAGNINGAR
Om du på vår begäran skickar in vissa inlämningar (t.ex. B Bidrag) eller skicka in kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material online, via e-post, per post eller på annat sätt (gemensamt "Kommentarer") utan vår begäran, samtycker du till att vi kan lägga upp kommentarer, du kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i vilket medium som helst utan begränsningar. Vi har ingen skyldighet att (1) hålla kommentarer konfidentiella, (2) betala någon avgift för kommentarer eller (3) svara på kommentarer.
Vi kan, men har ingen skyldighet, att övervaka, redigera eller ta bort något innehåll som vi, efter eget gottfinnande, anser vara olagligt, stötande, hotande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller som gör intrång i den immateriella egendomen av någon part eller bryter mot dessa användarvillkor.
Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, integritet eller andra personliga eller äganderätter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att vara ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon annan eller vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för de kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för eventuella kommentarer som postats av dig eller någon tredje part.

AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION
Inlämning av personlig information via butiken är föremål för vår integritetspolicy. Du kan läsa om dem i vår integritetspolicy.


AVSNITT 11 - FEL, ONEXAKTIGHETER OCH UNDERLÅTENHET
Ibland kan information på vår webbplats eller i Tjänsten innehålla typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som påverkar produktbeskrivningar, prissättning, Kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information, eller annullera beställningar om någon information på Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig, när som helst utan förvarning (inklusive efter att du har skickat in din har lagt en beställning).
Vi har ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information på tjänsten eller någon relaterad webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Varje givet uppdaterings- eller uppdateringsdatum som används på tjänsten eller på någon relaterad webbplats ska ses som en indikation på att all information på tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.


AVSNITT 12 - FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGAR
Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för någon olagliga ändamål; (b) att be om eller delta i någon olaglig aktivitet; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga regler, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att göra intrång i våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) lämna in falsk eller vilseledande information; (g) uppladdning eller överföring av virus eller annan typ av skadlig kod som kommer att påverka eller kan påverka funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) samla in eller spåra andras personliga information; (i) att spam, nätfiska, pharm, spindel, krypa eller skrapa; (j) för obscena eller omoraliska ändamål; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

AVSNITT 13 - FRISKRIVNING FRÅN GARANTI; BEGRÄNSNING AV ANSVAR
Vi lämnar ingen garanti, representation eller garanti för att användningen av vår Tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.
Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas genom att använda tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.
Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan föregående meddelande.
Du samtycker uttryckligen till att användningen av tjänsten eller oförmågan att använda tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som görs tillgängliga för dig genom Tjänsten tillhandahålls (förutom vad som uttryckligen anges av oss) "i befintligt skick" och "som tillgängliga" för din användning utan några representationer, garantier eller villkor av något slag, antingen uttryckliga eller underförstådd, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.
Under inga omständigheter ska eurodiet, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller direkt, indirekt, tillfällig, straff, speciell eller följdskador av något slag, inklusive men inte begränsat till förlorad vinst, förlorad inkomst, förlorade besparingar, förlorade data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade på kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller annat, som uppstår till följd av användning av tjänsten eller produkter som anskaffats genom tjänsten, eller för andra anspråk som på något sätt är relaterade till användningen av tjänsten eller någon produkt, inklusive men inte begränsat till fel eller utelämnanden i innehåll eller förlust eller skada av något slag som kan vara ett resultat av din användning av tjänsten eller något innehåll (eller produkter) som postats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om du informeras om möjligheten. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, ska vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner begränsas till den maximala utsträckning som lagen tillåter.


AVSNITT 14 - ERSÄTTNING
Du samtycker, eurodiet/Protein System och alla relaterade moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partner, tjänstemän, styrelseledamöter, agenter, entreprenörer , licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, kommer att vara ofarliga från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som görs av tredje part för brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de är kopplade till. , eller brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

AVSNITT 15 - AVSKÄRBARHET
I händelse av att någon bestämmelse i dessa Användarvillkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska den bestämmelsen ändå förbli verkställbar i största möjliga utsträckning tillåts enligt lag, och den icke verkställbara delen ska anses vara avskild från dessa användarvillkor, och ett sådant beslut kommer inte att påverka giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser.

AVSNITT 16 - UPPSÄGNING
Parternas skyldigheter och skulder som uppstod före uppsägningsdatumet kommer att fortsätta efter uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.
Dessa användarvillkor gäller tills de sägs upp av antingen dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.
Om du, efter vårt eget gottfinnande, misslyckas, eller vi misstänker att du underlåter, att följa någon av villkoren eller bestämmelserna i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att stanna i alla förfallna belopp fram till och med datumet för uppsägning skyldiga; och/eller vi kan neka dig åtkomst till våra tjänster (eller någon del därav) i enlighet med detta.

AVSNITT 17 - HELA AVTALET
Vår underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor kommer inte att utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.
Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller driftregler som publiceras av oss på denna webbplats eller i relation till tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikation och förslag, antingen muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive men inte begränsat till tidigare versioner av användarvillkoren).
Alla oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den som utarbetar part

AVSNITT 18 - Gällande lag
Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal med som vi tillhandahåller tjänster till dig styrs av och tolkas i enlighet med lagarna i Storhertigdömet Luxemburg.

AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOR
Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst genom att besöka den här sidan.
Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter att ändringar har publicerats i dessa användarvillkor innebär att du accepterar dessa ändringar.

AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMATION

butik. eurodiet lu är en webbshop som drivs av EURODIET/PROTEIN SYSTEM ("Vi"), ett företag som är registrerat och registrerat i Luxemburg med adressen Eurodiet/Protein System S. A , ZA Kaercherwee, 64 Rue de Koerich, 8437 Steinfort, Luxemburg.