Πληροφορίες αποστολής

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Η Protein System SA και οι θυγατρικές της εταιρείες παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, ιδίως μέσω του «Eurodiet. com". Η αγορά ή/και η χρήση προϊόντων και υπηρεσιών Eurodiet, εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα Eurodiet και σχετικού λογισμικού Eurodiet υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

Αυτοί οι Γενικοί Όροι Πώλησης (GTS) ισχύουν για όλα τα προϊόντα, τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες ("εφεξής καλούμενα" "Υπόλοιπο εκτός λειτουργίας" αγαθά ") που προσφέρονται ή παρέχονται από την Eurodiet και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες στους αγοραστές.

Αυτοί οι Γενικοί Όροι Πώλησης διέπουν τη διαδικασία αγοράς που αφορά εσάς και το Protein System. Το Eurodiet είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στην εταιρεία Protein System SA.

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους πριν κάνετε οποιαδήποτε παραγγελία στην Protein System SA. Πριν από την παραγγελία, ο αγοραστής δηλώνει ότι:

- Τα προϊόντα που αγοράζονται στον ιστότοπο της Eurodiet δεν έχουν σε καμία περίπτωση άμεση σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα και προορίζονται αυστηρά για προσωπική χρήση.

- Έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα να δεσμευτεί για την παρούσα GTS.

Η Eurodiet διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή τους παρόντες γενικούς όρους πώλησης.

 1. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΣ

Όταν κάνετε την παραγγελία σας, θα σας στείλουμε μια επιβεβαίωση μέσω e-mail και θα σας ενημερώσουμε όταν αποστέλλονται τα προϊόντα.

Λάβετε υπόψη ότι πουλάμε τα προϊόντα μας μόνο σε ποσότητες που αντιστοιχούν στις μέσες ανάγκες ενός ατόμου. Αυτό ισχύει για τον αριθμό των προϊόντων ανά παραγγελία και για τον αριθμό των παραγγελιών που γίνονται από ένα άτομο (δηλ. ποσότητες του ίδιου προϊόντος που παραγγέλλονται συνήθως από ένα κανονικό άτομο).

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Τα παραγγελθέντα αγαθά παραμένουν στην ιδιοκτησία της Eurodiet μέχρι να εξοφληθούν δεόντως από τον πελάτη και να παραδοθούν στην εταιρεία μεταφοράς.

 1. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Με εξαίρεση τα φρέσκα προϊόντα, όλα τα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν για επιστροφή χρημάτων, με έξοδα του αγοραστή και εντός επτά ημερών από την παραλαβή τους. Τα κουτιά πρέπει να φτάνουν κλειστά, άθικτα και στην αρχική τους κατάσταση. Όλες οι επιστροφές πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση:

Σύστημα Eurodiet/Protein, Rue de l'Industrie 44, L-8069 Bertrange, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ.

Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους συσκευασία, σε άριστη κατάσταση, έτοιμα για μεταπώληση. Θα πρέπει επίσης να εσωκλείεται το δελτίο παράδοσης, με χειρόγραφο το «σημείωμα επιστροφής».

 1. ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν φόρο και εξαιρούνται τα έξοδα αποστολής, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Όλα τα αγαθά πληρώνονται κατά την παραγγελία. Τα ποσά που καταβάλλονται σε εμάς δεν θα θεωρηθούν ποτέ ως καταθέσεις ή προκαταβολές. Όλες οι παραγγελίες πληρώνονται σε ευρώ.

Σε περίπτωση μη πληρωμής οποιουδήποτε ποσού οφειλόμενου από τον πελάτη ή τυχόν δυσμενών συνθηκών πληρωμής, η Eurodiet Retail UK Ltd διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία ή/και παράδοση, ανεξάρτητα από τη φύση ή την κατάστασή τους, πρόοδος.

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων προς πώληση στον ιστότοπό μας αναφέρεται σε κάθε αρχείο προϊόντος. Δεν είμαστε σε θέση να παράσχουμε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο κατά την επεξεργασία της παραγγελίας σας, θα σας προειδοποιήσουμε μέσω e-mail και το εν λόγω προϊόν δεν θα χρεωθεί.

Παρά όλες τις προσπάθειές μας για διόρθωση, ορισμένα προϊόντα στον κατάλογό μας ενδέχεται να έχουν λανθασμένη τιμή. Όλες οι τιμές ελέγχονται κατά την επεξεργασία της παραγγελίας σας και πριν από την πληρωμή. Εάν έχουμε κάνει λάθος στην τιμή που εμφανίζεται στον ιστότοπό μας, θα ζητήσουμε την επιβεβαίωσή σας εάν η σωστή τιμή είναι υψηλότερη και θα σας χρεώσουμε τη χαμηλότερη τιμή εάν η σωστή τιμή είναι φθηνότερη.

 1. ΤΕΛΩΝΕΙΟ

Εάν τα προϊόντα που παραγγείλετε πρόκειται να παραδοθούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδέχεται να υποβληθούν σε φόρους εισαγωγής ή/και άλλους τελωνειακούς δασμούς, που ανακτώνται κατά την παράδοση του προϊόντος. Αυτοί οι πρόσθετοι φόροι και δασμοί είναι πέρα ​​από τον έλεγχό μας και καταβάλλονται από τον αγοραστή. Δεδομένου ότι οι τελωνειακές πολιτικές διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα, ίσως θελήσετε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές τελωνειακές υπηρεσίες για περισσότερες πληροφορίες. Επιπλέον, σημειώστε ότι, όταν παραγγέλνετε αγαθά από τον ιστότοπο της Eurodiet, επίσημα, γίνεστε εισαγωγέας τους. Επομένως, πρέπει να συμμορφώνεστε με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς της χώρας στην οποία παραλαμβάνετε τα αγαθά. Το δικαίωμα των πελατών μας στο απόρρητο αποτελεί μείζον μέλημα για εμάς και θέλουμε να υπενθυμίσουμε στους διεθνείς πελάτες μας ότι οι διασυνοριακές παραδόσεις ενδέχεται να ανοίγονται και να εξετάζονται από το τελωνείο. Δείτε "πληροφορίες τελωνείου"

 1. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Ο ιστότοπος είναι ο ταχύτερος, ασφαλέστερος και ευκολότερος τρόπος παραγγελίας προϊόντων Eurodiet. Εάν χρησιμοποιείτε δημόσιο υπολογιστή ή κοινόχρηστο, συνιστούμε ανεπιφύλακτα να αποσυνδεθείτε από τον ιστότοπο και να διαγράψετε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασής σας μετά την παραγγελία.

 1. ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΣ

Επωφελείστε από τη νομική εγγύηση σχετικά με κρυφά ελαττώματα και μη συμμόρφωση του προϊόντος.

Με εξαίρεση τα αγαθά που παραδίδονται στη Γερμανία και την Αυστρία, αποποιούμαστε κάθε ευθύνη σε περίπτωση που τα αγαθά που παραδίδονται σε άλλες χώρες δεν συμμορφώνονται με την τοπική νομοθεσία.

Δεσμευόμαστε να ενεργούμε με κάθε εύλογη προσοχή και επιμέλεια που συνήθως χρησιμοποιείται στο επάγγελμα όταν παρέχουμε στους πελάτες μας αγαθά και υπηρεσίες. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για καθυστερήσεις ή παραβίαση υποχρεώσεων συμβατικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από απρόβλεπτες περιστάσεις ή ανωτέρας βίας (όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία) ή οποιαδήποτε άλλη αιτία πέρα ​​από τον έλεγχό μας.

Η Protein System SA δεν ευθύνεται για αθέτηση της σύμβασης σε περίπτωση έλλειψης αποθέματος ή μη διαθεσιμότητας προϊόντος λόγω ανωτέρας βίας, ολικών ή μερικών απεργιών ή διαταραχών στις ταχυδρομικές υπηρεσίες και/ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο μεταφοράς/επικοινωνίας που χρησιμοποιείται.

Η Protein System SA Ltd δεν φέρει ευθύνη για έμμεσες ζημιές που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με την αγορά των προϊόντων της.

Η Protein System SA Ltd δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων ή αρχείου. Ο αγοραστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαφύλαξη των αρχείων και των δεδομένων του.

Ο ιστότοπος της Eurodiet περιέχει πληροφορίες που εμφανίζονται από τρίτα μέρη και συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Η Eurodiet δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση, την πρόσβαση ή την αδυναμία χρήσης ούτε αυτών των πληροφοριών τρίτων ούτε αυτών των ιστοσελίδων.

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΝΟΜΟ

Αυτοί οι γενικοί όροι πώλησης υπόκεινται στη νομοθεσία του Λουξεμβούργου και η εφαρμογή της σύμβασης της Βιέννης για τις συμβάσεις για τη διεθνή πώληση αγαθών αποκλείεται συγκεκριμένα. Τόσο ο αγοραστής όσο και ο προμηθευτής συμφωνούν ότι οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τις μεταξύ τους εμπορικές σχέσεις θα υποβάλλεται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της πόλης του Λουξεμβούργου, πράγμα που σημαίνει ότι, όσον αφορά τους παρόντες Όρους πώλησης, μπορείτε να υποβάλετε ένδικα μέσα στο Λουξεμβούργο ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου ενδέχεται να διαμένετε, για να διεκδικήσετε τα δικαιώματα των καταναλωτών σας.

Εάν ένας από τους όρους αυτών των όρων πώλησης κριθεί άκυρος, άκυρος ή ανεφάρμοστος, για οποιονδήποτε λόγο, αυτός ο όρος θα θεωρηθεί αυστηρός και ο υπόλοιπος όρος θα παραμείνει έγκυρος και αποτελεσματικός.

 1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τον ιστότοπο, τις διαδικασίες, τους όρους πώλησης (συμπεριλαμβάνεται το παρόν έγγραφο) ανά πάσα στιγμή. Οι όροι πώλησης που ισχύουν είναι αυτοί που ισχύουν κατά τη στιγμή της αγοράς, εκτός εάν μια κρατική ή διοικητική αρχή ζητήσει την τροποποίησή τους (στην περίπτωση αυτή, οι αλλαγές ενδέχεται να ισχύουν για παραγγελίες που έχετε κάνει σε εμάς). Εάν ένας από τους όρους των παρόντων όρων πώλησης κριθεί άκυρος, άκυρος ή ανεφάρμοστος, για οποιονδήποτε λόγο, ο όρος αυτός θα θεωρηθεί χωριστός και ο υπόλοιπος όρος θα παραμείνει έγκυρος και αποτελεσματικός.

 1. ΜΙΟΝΟΤΗΤΑ

Δεν πουλάμε προϊόντα σε άτομα ανήλικα, εκτός από περιπτώσεις που δικαιολογούνται από ιατρική συνταγή. Πουλάμε προϊόντα σχεδιασμένα για κατανάλωση και αγορά από ενήλικες.

 1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

σύστημα πρωτεΐνης

Σύστημα Eurodiet/Protein, Rue de l'Industrie 44, L-8069 Bertrange, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Εγγεγραμμένο στο Λουξεμβούργο

Περιλαμβάνεται στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Λουξεμβούργου (RCS) με αριθμό B63331

Αριθμός ΦΠΑ ΕΕ: LU 19440529

customerservice@eurodiet. com