Γενικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Αυτός ο ιστότοπος λειτουργεί από το eurodiet/Protein System. Σε ολόκληρο τον ιστότοπο, οι όροι "εμείς", "εμείς" και "μας" αναφέρονται στο eurodiet/Protein System. Το eurodiet/Protein System προσφέρει αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, εργαλείων και υπηρεσιών που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο σε εσάς, τον χρήστη, υπό τον όρο ότι αποδέχεστε όλους τους όρους, προϋποθέσεις, πολιτικές που αναφέρονται στο παρόν και αποδέχεστε υποδείξεις. Σας ενθαρρύνουμε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο αυτών των Όρων Χρήσης για μελλοντική αναφορά.

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας και/ή αγοράζοντας οτιδήποτε από εμάς, αποδέχεστε την "Υπηρεσία" μας και συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους ("Όροι Παροχής Υπηρεσιών", "Όροι"), συμπεριλαμβανομένων των Πρόσθετων Όρων και Πολιτικών που αναφέρονται εδώ ή/και διατίθεται μέσω υπερσυνδέσμου. Αυτοί οι Όροι Χρήσης ισχύουν για όλους τους χρήστες της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των χρηστών που είναι προγράμματα περιήγησης, πωλητές, πελάτες, έμποροι ή/και δημιουργοί περιεχομένου.

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους χρήσης πριν αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας. Με την πρόσβαση στον ιστότοπο ή τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος του ιστότοπου, συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, μην αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο ή μην χρησιμοποιήσετε καμία Υπηρεσία. Εάν αυτοί οι Όροι Χρήσης θεωρηθούν προσφορά, η αποδοχή περιορίζεται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Τυχόν νέες δυνατότητες ή εργαλεία που προστίθενται στο τρέχον κατάστημα υπόκεινται επίσης στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Μπορείτε να διαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή σε αυτήν τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Χρήσης δημοσιεύοντας ενημερώσεις ή/και αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά αυτή τη σελίδα για αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή η πρόσβασή σας στον Ιστότοπο μετά τη δημοσίευση οποιωνδήποτε αλλαγών θα συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.

Το κατάστημά μας φιλοξενείται στην Shopify Inc. φιλοξενείται. Μας παρέχουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου που μας δίνει τη δυνατότητα να πουλάμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΟΡΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Συμφωνώντας με αυτούς τους Όρους Χρήσης, δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον ενήλικος στη χώρα διαμονής σας ή ότι είστε είναι νόμιμης ηλικίας στη χώρα διαμονής σας και μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να επιτρέψουμε σε οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα μέλη σας που είναι ανήλικα να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα μας για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό και δεν πρέπει, κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, να παραβιάζετε οποιουσδήποτε νόμους που ισχύουν στη χώρα σας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων).
Δεν πρέπει να μεταδώσετε σκουλήκια ή ιούς ή οποιονδήποτε άλλο κωδικό καταστροφικής φύσης.
Η παραβίαση οποιουδήποτε από τους Όρους θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο τερματισμό των Υπηρεσιών σας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.
Κατανοείτε ότι το περιεχόμενό σας (εκτός από τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας) ενδέχεται να μεταδίδεται χωρίς κρυπτογράφηση και μπορεί να περιλαμβάνει (α) μεταδόσεις μέσω διαφόρων δικτύων και (β) τροποποιήσεις για προσαρμογή στις τεχνικές απαιτήσεις της σύνδεσης δικτύων ή συσκευών. Οι πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας είναι πάντα κρυπτογραφημένες όταν μεταδίδονται μέσω δικτύων.
Συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, αντιγράψετε, αντιγράψετε οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας, χρήση της Υπηρεσίας ή πρόσβαση στην Υπηρεσία ή οποιαδήποτε επαφή στον ιστότοπο μέσω του οποίου παρέχεται η Υπηρεσία χωρίς τη ρητή γραπτή άδειά μας αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση ή εκμεταλλεύονται.
Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Συμφωνία είναι μόνο για διευκόλυνση και δεν θα περιορίσουν ή θα επηρεάσουν με άλλο τρόπο αυτούς τους Όρους.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη εάν τυχόν πληροφορίες που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή τρέχουσες. Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως η μοναδική βάση για τη λήψη αποφάσεων χωρίς να συμβουλευτείτε πρωτεύουσες, ακριβέστερες, πληρέστερες ή πιο έγκαιρες πηγές πληροφοριών. Οποιαδήποτε εξάρτηση από το υλικό αυτού του ιστότοπου γίνεται με δική σας ευθύνη.
Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει ορισμένες ιστορικές πληροφορίες. Οι ιστορικές πληροφορίες δεν είναι απαραίτητα επίκαιρες και παρέχονται μόνο για ενημέρωσή σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε τις πληροφορίες στον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τις αλλαγές στον ιστότοπό μας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ
Οι τιμές των προϊόντων μας υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να διακόψουμε την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος ή περιεχόμενο αυτής) ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.
Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή της Υπηρεσίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (εάν υπάρχουν)
Ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες ενδέχεται να είναι διαθέσιμα αποκλειστικά διαδικτυακά μέσω της Ιστοσελίδας. Αυτά τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες ενδέχεται να είναι διαθέσιμα μόνο σε περιορισμένες ποσότητες και μπορούν να επιστραφούν ή να αντικατασταθούν μόνο σύμφωνα με την πολιτική επιστροφών μας.
Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προβάλλουμε όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα χρώματα και τις εικόνες των προϊόντων μας που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα χρώματα θα εμφανίζονται σωστά στην οθόνη του υπολογιστή σας.
Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να περιορίσουμε την πώληση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία. Μπορούμε να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα κατά περίπτωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις ποσότητες οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας προσφέρουμε. Όλες οι περιγραφές των προϊόντων ή οι τιμές των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε προσφορά για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία γίνεται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι άκυρη όπου απαγορεύεται.
Δεν εγγυόμαστε ότι η ποιότητα οποιουδήποτε προϊόντος, υπηρεσίας, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αγοράζετε ή λαμβάνετε θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας ή ότι τυχόν σφάλματα στην υπηρεσία θα διορθωθούν.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία που κάνετε μαζί μας. Μπορούμε, κατά την απόλυτη κρίση μας, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράζονται ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται επίσης να ισχύουν για παραγγελίες που πραγματοποιούνται από τον ίδιο λογαριασμό πελάτη ή πιστωτική κάρτα ή/και για παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή/και αποστολής. Εάν αλλάξουμε ή ακυρώσουμε μια παραγγελία, θα προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email ή/και τη διεύθυνση χρέωσης/τον αριθμό τηλεφώνου που παρέχεται με την παραγγελία. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε τυχόν παραγγελίες που, κατά την κρίση μας, γίνονται από αντιπροσώπους, μεταπωλητές ή διανομείς.

Συμφωνείτε να παρέχετε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και λογαριασμού για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται από το κατάστημά μας. Συμφωνείτε να ενημερώσετε αμέσως τον λογαριασμό σας και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email και των αριθμών της πιστωτικής σας κάρτας και των ημερομηνιών λήξης, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν είναι απαραίτητο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, διαβάστε την πολιτική επιστροφών μας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Μπορεί να σας παρέχουμε πρόσβαση σε εργαλεία τρίτων που δεν παρακολουθούμε, δεν ελέγχουμε ή δεν έχουμε κανέναν έλεγχο.
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι παρέχουμε πρόσβαση σε τέτοια εργαλεία "όπως είναι" και "όπως είναι διαθέσιμα" χωρίς καμία εγγύηση, δήλωση ή όρους και χωρίς καμία έγκριση. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση προαιρετικών εργαλείων τρίτων κατασκευαστών.
Οποιαδήποτε χρήση προαιρετικών εργαλείων που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας γίνεται με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια και θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με τους όρους με τους οποίους παρέχονται τα εργαλεία από το σχετικό τρίτο μέρος και ότι αυτοί συμφωνούν.
Μπορεί να συνεχίσουμε να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες ή/και δυνατότητες μέσω του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας νέων εργαλείων και πόρων). Τέτοιες νέες δυνατότητες ή/και υπηρεσίες υπόκεινται επίσης στους παρόντες Όρους Χρήσης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
Ορισμένο περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Υπηρεσίας μας ενδέχεται να περιέχουν υλικό από τρίτα μέρη.
Οι σύνδεσμοι τρίτων σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να σας οδηγήσουν σε ιστότοπους τρίτων που δεν συνδέονται με εμάς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχομένου ή της ακρίβειας και δεν εγγυόμαστε και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για οποιοδήποτε υλικό ή ιστότοπο τρίτων ή για οποιοδήποτε άλλο υλικό, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων.
Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν ζημιές που σχετίζονται με την αγορά ή τη χρήση οποιωνδήποτε αγαθών, υπηρεσιών, πόρων, περιεχομένου ή οποιωνδήποτε άλλων συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε σχέση με ιστότοπους τρίτων. Διαβάστε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πρακτικές τρίτων μερών και βεβαιωθείτε ότι τις κατανοείτε πριν προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Παράπονα, αξιώσεις, ανησυχίες ή ερωτήσεις σχετικά με Προϊόντα Τρίτων θα πρέπει να απευθύνονται στο κατάλληλο τρίτο μέρος.

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΗ, ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ
Εάν, κατόπιν αιτήματός μας, παρέχετε ορισμένες Υποβολές (π.χ. σι Συμμετοχές) ή υποβάλετε δημιουργικές ιδέες, προτάσεις, προτάσεις, σχέδια ή άλλο υλικό στο διαδίκτυο, μέσω email, ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο (συλλογικά, "Σχόλια") χωρίς το αίτημά μας, συμφωνείτε ότι μπορούμε να δημοσιεύσουμε τυχόν σχόλια, μπορείτε να επεξεργαστείτε, να αντιγράψετε, δημοσίευση, διανομή, μετάφραση και με άλλο τρόπο χρήση σε οποιοδήποτε μέσο ανά πάσα στιγμή χωρίς περιορισμούς. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση (1) να διατηρήσουμε τα σχόλια εμπιστευτικά, (2) να πληρώσουμε οποιαδήποτε χρέωση για τα σχόλια ή (3) να απαντήσουμε στα σχόλια.
Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να παρακολουθήσουμε, να επεξεργαστούμε ή να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, θεωρούμε παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή άλλως απαράδεκτο ή που παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε μέρους ή παραβιάζουν αυτούς τους Όρους Χρήσης.
Συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν θα παραβιάζουν κανένα δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, του εμπορικού σήματος, του απορρήτου, του απορρήτου ή άλλων προσωπικών ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Συμφωνείτε επίσης ότι τα σχόλιά σας δεν θα είναι συκοφαντικά ή άλλως παράνομα, υβριστικό ή άσεμνο υλικό, ούτε περιέχουν ιούς υπολογιστών ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που θα μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσει τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να πλαστογραφείτε κάποιον άλλο ή να παραπλανήσετε εμάς ή τρίτα μέρη ως προς την προέλευση τυχόν σχολίων. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα σχόλια που κάνετε και την ακρίβειά τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν σχόλια που δημοσιεύονται από εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η υποβολή προσωπικών στοιχείων μέσω του καταστήματος υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου μας. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με αυτά στην πολιτική απορρήτου μας.


ΕΝΟΤΗΤΑ 11 - ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ
Περιστασιακά, οι πληροφορίες στον ιστότοπό μας ή στην Υπηρεσία ενδέχεται να περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που επηρεάζουν τις περιγραφές των προϊόντων, τις τιμές, Προσφορές, προσφορές, έξοδα αποστολής προϊόντων, χρόνοι μεταφοράς και διαθεσιμότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε πληροφορίες ή να ακυρώσουμε παραγγελίες εάν οποιαδήποτε πληροφορία στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο είναι ανακριβής, ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένης της υποβολής έχουν κάνει μια παραγγελία).
Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να διευκρινίσουμε οποιαδήποτε πληροφορία στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πληροφοριών τιμολόγησης, εκτός εάν απαιτείται από τη νομοθεσία. Οποιαδήποτε δεδομένη ημερομηνία ενημέρωσης ή ανανέωσης που χρησιμοποιείται στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο θα πρέπει να λαμβάνεται ως ένδειξη ότι οποιαδήποτε πληροφορία στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο έχει αλλάξει ή ενημερωθεί.


ΕΝΟΤΗΤΑ 12 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Επιπλέον των άλλων απαγορεύσεων όπως ορίζονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου ή του περιεχομένου του: (α) για οποιαδήποτε παράνομους σκοπούς· (β) να ζητήσει ή να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα· (γ) να παραβιάσει οποιοδήποτε διεθνή, ομοσπονδιακό, επαρχιακό ή κρατικό κανονισμό, κανόνα, νόμο ή τοπικό διάταγμα· (δ) να παραβιάσουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων· (ε) να παρενοχλούν, να κακομεταχειρίζονται, να προσβάλλουν, να πληγώνουν, να δυσφημούν, να συκοφαντούν, να υποτιμούν, να εκφοβίζουν ή να κάνουν διακρίσεις με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη φυλή, την ηλικία, την εθνική καταγωγή ή την αναπηρία· (στ) υποβάλλει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες· (ζ) μεταφόρτωση ή μετάδοση ιών ή οποιουδήποτε άλλου τύπου κακόβουλου κώδικα που θα επηρεάσει ή μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου· (η) συλλογή ή παρακολούθηση των προσωπικών πληροφοριών άλλων· (i) για spam, phish, pharm, spider, crawl ή scrape· (ι) για άσεμνους ή ανήθικους σκοπούς· ή (ια) για παρέμβαση ή παράκαμψη των χαρακτηριστικών ασφαλείας της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου λόγω παραβίασης οποιασδήποτε από τις απαγορευμένες χρήσεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 - ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση, εκπροσώπηση ή εγγύηση ότι η χρήση της Υπηρεσίας μας θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.
Δεν εγγυόμαστε ότι τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση της Υπηρεσίας θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα.
Συμφωνείτε ότι κατά καιρούς ενδέχεται να καταργήσουμε την Υπηρεσία επ' αόριστον ή να διακόψουμε την Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.
Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση της υπηρεσίας ή η αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας γίνεται με δική σας ευθύνη. Η Υπηρεσία και όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που διατίθενται σε εσάς μέσω της Υπηρεσίας παρέχονται (εκτός από τις περιπτώσεις που δηλώνεται ρητά από εμάς) παρέχονται "ως έχουν" και "όπως είναι διαθέσιμα" για τη χρήση σας χωρίς καμία δήλωση, εγγύηση ή όρος οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, εμπορεύσιμης ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, αντοχής, τίτλου και μη παραβίασης.
Σε καμία περίπτωση η eurodiet, οι διευθυντές, στελέχη, υπάλληλοι, θυγατρικές, πράκτορες, εργολάβοι, ασκούμενοι, προμηθευτές, πάροχοι υπηρεσιών ή δικαιοπάροχοι δεν ευθύνονται για οποιοδήποτε τραυματισμό, απώλεια, αξίωση ή άμεση, έμμεση, τυχαία, τιμωρητική, ειδική ή επακόλουθες ζημίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, διαφυγόντων κερδών, χαμένων εσόδων, χαμένων αποταμιεύσεων, χαμένων δεδομένων, κόστους αντικατάστασης ή παρόμοιων ζημιών, είτε βασίζονται σε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αυστηρής ευθύνης ή με άλλο τρόπο που προκύπτουν από της χρήσης της Υπηρεσίας ή των προϊόντων που προμηθεύονται μέσω της Υπηρεσίας ή για οποιαδήποτε άλλη αξίωση που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σφαλμάτων ή παραλείψεων στο περιεχόμενο ή απώλειας ή ζημιών οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν από τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε περιεχομένου (ή προϊόντων) που δημοσιεύεται, μεταδίδεται ή καθίσταται με άλλον τρόπο διαθέσιμο μέσω της Υπηρεσίας, ακόμη και αν ενημερωθεί για τη δυνατότητά του. Επειδή ορισμένες πολιτείες ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή τυχαίες ζημίες, η ευθύνη μας σε αυτές τις πολιτείες ή δικαιοδοσίες θα περιορίζεται στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.


ΕΝΟΤΗΤΑ 14 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Συμφωνείτε, το eurodiet/Protein System και οποιαδήποτε σχετική μητρική, θυγατρική, θυγατρική, συνεργάτης, αξιωματούχος, διευθυντές, πράκτορες, εργολάβοι , οι δικαιοπάροχοι, οι πάροχοι υπηρεσιών, οι υπεργολάβοι, οι προμηθευτές, οι ασκούμενοι και οι εργαζόμενοι, αποζημιώνουν και διατηρούν αβλαβή οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που γίνονται από οποιονδήποτε τρίτο για παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης ή των εγγράφων με τα οποία συνδέονται , ή παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

ΕΝΟΤΗΤΑ 15 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΜΟΤΗΤΑ
Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, αυτή η διάταξη θα παραμείνει ωστόσο εκτελεστή στο μέγιστο βαθμό επιτρέπεται από το νόμο και το μη εκτελεστό τμήμα θα θεωρείται ότι έχει αποκοπεί από τους παρόντες Όρους Χρήσης και αυτός ο προσδιορισμός δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιωνδήποτε υπόλοιπων διατάξεων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 16 - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Οι υποχρεώσεις και οι υποχρεώσεις των μερών που προέκυψαν πριν από την ημερομηνία καταγγελίας θα επιβιώσουν και μετά τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας για όλους τους σκοπούς.
Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν μέχρι να τερματιστούν είτε από εσάς είτε από εμάς. Μπορείτε να τερματίσετε αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας μας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.
Εάν, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, αποτύχετε ή υποπτευόμαστε ότι δεν συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε όρο ή διάταξη των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών, μπορούμε επίσης να καταγγείλουμε την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και θα παραμείνετε για όλα τα οφειλόμενα ποσά μέχρι και την ημερομηνία λήξης της υποχρέωσης· και/ή ενδέχεται να σας αρνηθούμε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας (ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτών) αναλόγως.

ΕΝΟΤΗΤΑ 17 - ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Η αδυναμία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών δεν θα συνιστά παραίτηση από τέτοιο δικαίωμα ή διάταξη.
Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών και τυχόν πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται από εμάς σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε σχέση με την Υπηρεσία αποτελούν τη συνολική συμφωνία και κατανόηση μεταξύ εσάς και εμάς και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, επικοινωνίες και προτάσεις, προφορικές ή γραπτές, μεταξύ εσάς και εμάς (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν προηγούμενων εκδόσεων των Όρων Παροχής Υπηρεσιών).
Οποιαδήποτε ασάφεια στην ερμηνεία των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θα ερμηνεύεται έναντι του συντάκτη

ΕΝΟΤΗΤΑ 18 - Ισχύων Νόμος
Οι παρόντες Όροι Χρήσης και τυχόν ξεχωριστές συμφωνίες με που σας παρέχουμε υπηρεσίες διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 19 - ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Μπορείτε να διαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή, επισκεπτόμενοι αυτήν τη σελίδα.
Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση μας, να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών δημοσιεύοντας ενημερώσεις και αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε τακτικά τον ιστότοπό μας για αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή η πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας ή στην Υπηρεσία μετά την δημοσίευση αλλαγών στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.

ΕΝΟΤΗΤΑ 20 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

κατάστημα. ευρωδιατροφή com είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που λειτουργεί από την EURODIET/PROTEIN SYSTEM ("Εμείς"), μια εταιρεία που έχει συσταθεί και είναι εγγεγραμμένη στο Λουξεμβούργο με τη διεύθυνση Eurodiet/Protein System S. ΕΝΑ , ZA Kaercherwee, Rue de l'Industrie 44 L-8069 Bertrange. Λουξεμβούργο.